αιμολυτική αναιμία -> hemolytic anemia, haemolytic anaemia

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 812641
    • Gender:Male
  • point d’amour
αιμολυτική αναιμία -> hemolytic anemia, haemolytic anaemia

Αιμολυτική αναιμία είναι η αναιμία που προέρχεται από μείωση της επιβίωσης των ερυθρών αιμοσφαιρίων.
Καθημερινά, παράγονται στον οργανισμό 200 δισεκατομμύρια ερυθροκύτταρα που ζουν περίπου 120 ημέρες. Μετά το θάνατό τους τα ερυθροκύτταρα απομακρύνονται από τα μακροφάγα. Ο μυελός των οστών έχει την ικανότητα να αυξήσει την ερυθροποιητική του δραστηριότητα κατά 6-8 φορές, κάτι που καταδεικνύει ότι για να δημιουργηθεί αναιμία θα πρέπει να μειωθεί σημαντικά η επιβίωση των ερυθροκυττάρων. Εάν η μείωση δεν είναι σημαντική, δημιουργείται μια κατάσταση που ονομάζεται αντισταθμιζόμενη αιμόλυση.
Οι αιμολυτικές αναιμίες διακρίνονται σε οξείες και χρόνιες, σε κληρονομικές και επίκτητες, και ανάλογα με την αιτία τους σε διαταραχές της μεμβράνης των ερυθροκυττάρων, σε αυτές που οφείλονται σε βλάβη του μεταβολισμού ενζύμων και σε καταστάσεις αυτοανοσίας.
Η διάγνωση του τύπου της αιμολυτικής αναιμίας απαιτεί τη λεπτομερή λήψη του ιστορικού του ασθενούς (με έμφαση σε θέματα όπως οικογενειακό ιστορικό, λήψη φαρμάκων, είδος διατροφής), πλήρη κλινική εξέταση και ειδικό εργαστηριακό έλεγχο (δοκιμασία Coombs).
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CE%B1

Hemolytic anemia (or haemolytic anaemia) is a form of anemia due to hemolysis, the abnormal breakdown of red blood cells (RBCs), either in the blood vessels (intravascular hemolysis) or elsewhere in the human body (extravascular). It has numerous possible causes, ranging from relatively harmless to life-threatening. The general classification of hemolytic anemia is either inherited or acquired. Treatment depends on the cause and nature of the breakdown.

Symptoms of hemolytic anemia are similar to other forms of anemia (fatigue and shortness of breath), but in addition, the breakdown of red cells leads to jaundice and increases the risk of particular long-term complications, such as gallstones and pulmonary hypertension.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hemolytic_anemia


 

Search Tools