αντιδραστήριο Fehling -> Fehling reagent

wings · 1 · 3868

wings

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 71011
    • Gender:Female
  • Vicky Papaprodromou
αντιδραστήριο Fehling -> Fehling reagent

Fehling reagent: αντιδραστήριο Fehling. Αλκαλικό διάλυμα συμπλόκου Cu(ΙΙ)-τρυγικών. Ήπιο οξειδωτικό αντιδραστήριο χρησιμοποιούμενο για την ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισμό αναγόντων σακχάρων. Από τα πλέον κλασικά χημικά αντιδραστήρια. Παρασκευάζεται λίγο πριν από τη χρήση του με ανάμιξη των Φελίγγιων υγρών Α και Β, δηλ. διαλύματος CuSO4 και μικτού διαλύματος NaOH και τρυγικού καλιονατρίου (βλ. Seignette's salt). Αναγόμενο παρέχει ερυθρό ίζημα Cu2O.
www.chem.uoa.gr/publications/Analytical/sample_F.pdf


 

Search Tools