σιδηριμαγνητισμός -> ferrimagnetism

wings · 1 · 1570

wings

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 71011
    • Gender:Female
  • Vicky Papaprodromou
σιδηριμαγνητισμός -> ferrimagnetism

ferrimagnetism: σιδηριμαγνητισμός. Τύπος μόνιμου μαγνητισμού στερεών, οφειλόμενος στην αυθόρμητη διευθέτηση, ατόμων ή ιόντων. Άλλων η διευθέτηση γίνεται κατά τρόπο παράλληλο (όπως στον σιδηρομαγνητισμό), άλλων κατά τρόπο αντιπαράλληλο και άλλων κατά ζεύγη προς αντίθετες κατευθύνσεις (όπως στον αντισιδηρομαγνητισμό). Τα σιδηριμαγνητικά υλικά (κυρίως οξείδια γνωστά ως φερρίτες) είναι λιγότερο μαγνητικά από τα σιδηρομαγνητικά και χαρακτηρίζονται και αυτά από μια θερμοκρασία Curie, σύγκρ. antiferromagnetism, ferromagnetism.
www.chem.uoa.gr/publications/Analytical/sample_F.pdf


 

Search Tools