ανάλυση παραγόντων -> factor analysis

wings · 1 · 4225

wings

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 71010
    • Gender:Female
  • Vicky Papaprodromou
ανάλυση παραγόντων -> factor analysis

factor analysis: ανάλυση παραγόντων. Στατιστική μέθοδος για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων μιας σειράς δοκιμασιών και του συσχετισμού μεταξύ τους. H μέθοδος χρησιμοποιείται ευρύτατα στη χημειομετρία. Τυπικό παράδειγμα αποτελεί η επεξεργασία φασματικών δεδομένων μιγμάτων ουσιών που αποβλέπει στον προσδιορισμό του ελάχιστου αριθμού ουσιών (factors) που συνιστούν τα μίγματα αυτά.

factor: παράγοντας. Συχνά αποδίδεται (εσφαλμένα) και ως συντελεστής. Αδιάστατη σταθερά αναλογίας μεταξύ δύο ποσοτήτων ίδιων διαστάσεων, σύγκρ. coefficient.
www.chem.uoa.gr/publications/Analytical/sample_F.pdf


 

Search Tools