Φωνήματα και γράμματα της Νεοελληνικής: οι συχνότητές τους και οι αντιστοιχίες τους

valeon · 4 · 1723

valeon

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 13956
  • Gender:Male
 • Κώστας Βαλεοντής <Φυσική, Tηλ/νίες, ΙΤ, Ορολογία>
Φωνήματα και γράμματα της Νεοελληνικής: οι συχνότητές τους και οι αντιστοιχίες τους

(Ο πίνακας από την εργασία: Συγκριτικά φωνολογικά και γραμματολογικά στοιχεία της ελληνικής γλώσσας, Βαλεοντής Κώστας, Καγιάφας Παναγιώτης, Πρακτικά του Συνεδρίου ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ–84 της Ελληνικής Ακουστικής Εταιρείας, Αθήνα 1984)

valeon

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 13956
  • Gender:Male
 • Κώστας Βαλεοντής <Φυσική, Tηλ/νίες, ΙΤ, Ορολογία>
Το συχνότερο φώνημα, σε σώμα (31 δειγμάτων) νεοελληνικού πεζού λόγου προφορικά αποδοσμένου, είναι το /i/
(που παριστάνεται στην γραφή από τα γράμματα <η>, <ι> και <υ> μόνα τους ή από τα διγράμματα με δεύτερο το γράμμα <ι> και πρώτο το <ε>, το <ο> και το <υ>)

Το συχνότερο γράμμα, στο ίδιο σώμα νεοελληνικού πεζού λόγου γραπτά αποδοσμένου, είναι το <α>
(που χρησιμοποιείται, στην γραφή, μόνο του για την παράσταση του φωνήματος /a/ και μαζί με το <ι> για την παράσταση του φωνήματος /e/).


 

Search Tools