συνίσταται ή συνιστάται ή συστήνεται; -> συνιστάται, συστήνεται

spiros · 7 · 94279

spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 813998
  • Gender:Male
 • point d’amour
Για την αποτροπή της εξάπλωσης της επιδημίας της γρίπης συνίσταται η αποφυγή επίσκεψής μας σε χώρους μαζικής συνάντησης. Το ρήμα συνίσταται στη φράση αυτή χρησιμοποιείται λανθασμένα αντί του ρήματος συνιστάται. Οι δύο αυτοί τύποι, παρόλο που έχουν εντελώς διαφορετική σημασία χρησιμοποιούνται πολλές φορές λανθασμένα ο ένας στη θέση του άλλου.

Το συνίσταται είναι γ΄ πρόσωπο ενικού αριθμού του ρήματος συνίσταμαι, το οποίο σημαίνει αποτελούμαι: π.χ. Το σχέδιο του ΟΗΕ για την επίλυση του κυπριακού συνίσταται από τρία κεφάλαια. Η συνισταμένη (μετοχή του ρήματος αυτού) σημαίνει τη δύναμη που προκύπτει από τον συνυπολογισμό επιμέρους δυνάμεων, των συνιστωσών δυνάμεων: π.χ. Η ορθή χρήση της γλώσσας είναι η συνισταμένη πολλών γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων.

Το συνίσταται επίσης σημαίνει και έγκειται, βρίσκεται: π.χ. Η συμβολή του στην επιτυχία της εκδήλωσης συνίσταται στο ότι απλώς απέστειλε τις προσκλήσεις.

Ο τύπος τώρα συνιστάται είναι γ' ενικός της παθητικής διάθεσης του ρήματος συνιστώ και σημαίνει προτείνεται, δίνεται συμβουλή: π.χ. Συνιστάται η αποφυγή κοπιώδους εργασίας σε άτομα που μόλις εξέρχονται από το νοσοκομείο. Στους μαθητές που θέλουν να σπουδάσουν συνιστάται σκληρή συστηματική δουλειά.

Γαβριήλ Μηνάς
http://www.cyta.com.cy/pr/newsletter/Archive2003/September/Glossika/glossika.html

Το συνίσταμαι κλίνεται στον ενεστώτα και τον παρατατικό ως εξής:

συνίσταμαι, συνίστασαι, συνίσταται, συνιστάμεθα, συνίστασθε, συνίστανται (ενεστώτας), συνιστάμην, συνίστασο, συνίστατο, συνιστάμεθα, συνίστασθε, συνίσταντο (παρατατικός).

Ανάλογα με την πρόθεση με την οποία συντάσσεται, το συνίσταμαι σημαίνει είτε αποτελούμαι – συντίθεμαι – απαρτίζομαι (μαζί με την πρόθεση από) είτε έγκειται – βρίσκεται – εντοπίζεται – ενυπάρχει (ως τριτοπρόσωπο ρήμα, μαζί με την πρόθεση σε). Ιδού τα σχετικά παραδείγματα:

«Το νερό συνίσταται από υδρογόνο και οξυγόνο», «Η τωρινή κυβέρνηση συνίσταται από τους βουλευτές δύο κομμάτων», «Ο θίασος συνίσταται από γνωστούς ηθοποιούς», «Η ευθύνη του συνίσταται στο να εξασφαλίσει τα ποσά που είναι αναγκαία για την υλοποίηση του σχεδίου», «Αδυνατεί να αντιληφθεί σε τι συνίσταται το πραγματικό πρόβλημα», «Η μεγάλη διαφορά των δύο υποψηφίων συνίσταται στην εργασιακή πείρα».

Σε αρκετές περιπτώσεις, τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο, συγχέονται τα παρώνυμα συνίσταται και συνιστάται, που μοιάζουν φωνητικώς, αλλά διαφέρουν σημασιολογικώς.

Στο συνίσταται (τρίτο ενικό πρόσωπο του ρήματος συνίσταμαι) αναφερθήκαμε ήδη αναλυτικά. Το συνιστάται (τρίτο ενικό πρόσωπο του ρήματος συνιστώμαι) σημαίνει προτείνεται – υποδεικνύεται – δίδεται συμβουλή – γίνεται σύσταση, αλλά και ιδρύεται – συγκροτείται – θεσμοθετείται:

«Στις δύσκολες αυτές στιγμές συνιστάται προπάντων ψυχραιμία», «Τις ώρες του καύσωνα συνιστάται να μην κυκλοφορούν οι ηλικιωμένοι στους δρόμους», «Στην περίπτωσή του συνιστάται να διακόψει αμέσως κάθε είδους σχέση μαζί τους», «Κατόπιν αποφάσεως του αρμόδιου υπουργού συνιστάται επιτροπή για τη διερεύνηση της αεροπορικής τραγωδίας», «Το 1814 συνιστάται στην Οδησσό από τους Ξάνθο, Σκουφά και Τσακάλωφ η Φιλική Εταιρεία».
https://www.in.gr/2018/04/02/culture/glossakailogotexnia/synistatai-kai-synistatai/
« Last Edit: 03 Dec, 2018, 14:43:38 by spiros »


nature

 • Full Member
 • ***
  • Posts: 438
  • Gender:Female

Το συνίσταται είναι γ΄ πρόσωπο ενικού αριθμού του ρήματος συνίσταμαι, το οποίο σημαίνει αποτελούμαι: π.χ.

Η διαφορά έγκειται στην κλίση της παθητικής φωνής αλλά και οι δυο τύποι προέρχονται από το ίδιο ρήμα, συνιστώ και σ΄αυτό μάλλον οφείλεται η σύγχιση ... Δες σχετικό σύνδεσμο ...http://www.neurolingo.gr/online_tools/lexiscope.htm?term=%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E
"Voilà mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux." Le Petit Princespiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 813998
  • Gender:Male
 • point d’amour

συνίσταται-συνιστάται. Οι λέξεις διαφέρουν στη σημασία τους. Το συνίσταται σημαίνει (ανάλογα με την πρόθεση, με την οποία συντάσσεται): 1) «αποτελείται» (συνίσταται από) και 2) «έγκειται, βρίσκεται, υπάρχει» (συνίσταται σε): «Το βιβλίο συνίσταται από τα εξής κεφάλαια» - «Η βοήθεια τού Κράτους συνίσταται στο να εξασφαλίσει τις αναγκαίες πιστώσεις για το έργο». Αντίθετα το συνιστάται σημαίνει «προτείνεται, δίδεται η συμβουλή, γίνεται η σύσταση»: «Σε τέτοιες περιπτώσεις συνιστάται ανάπαυση τού ασθενούς» - «Λόγω του καύσωνα συνιστάται να αποφεύγουν οι ηλικιωμένοι να μετακινούνται στους δρόμους».
Μπαμπινιώτης

συστήνω 1 [sistíno] -ομαι & (σπάν.) συσταίνω [sisténo] -ομαι P αόρ. σύστησα, απαρέμφ. συστήσει, παθ. αόρ. συστήθηκα, απαρέμφ. συστηθεί, μππ. συστημένος*  : 1.γνωρίζω δύο ή περισσότερα άτομα μεταξύ τους αναφέροντας τα ονόματά τους, την ιδιότητά τους κτλ., παρουσιάζω τον ένα στον άλλο: Nα σου / σας συστήσω τον αδελφό μου / την κυρία (τάδε). || (πληθ.) για αλληλοπάθεια: Mε τον κύριο Iωάννου έχουμε συστηθεί παλαιότερα. 2. συμβουλεύω, υποδεικνύω· συνιστώ 2: Δε σου ~ να κάνεις αυτή την ενέργεια.   [αρχ. συνιστῶ μεταπλ. με βάση το συνοπτ. θ. συστησ-· συστ(ήνω) μεταπλ. -αίνω]
συστήνω 2, -ομαι P αόρ. σύστησα, απαρέμφ. συστήσει, παθ. αόρ. συστήθηκα και συστάθηκα, απαρέμφ. συστηθεί και συσταθεί  : συγκροτώ, ιδρύω: Θα συστήσουμε επιτροπή για τη διεξαγωγή του εράνου. Συστάθηκε ο οργανισμός για την τοπική αυτοδιοίκηση.   [λόγ. προσαρμ. στη δημοτ. του συνιστώ 1 με βάση το συνοπτ. θ. συστησ-]

συνιστώ 1 [sinistó] P10.1α -ώμαι P11 αόρ. σύστησα και συνέστησα, απαρέμφ. συστήσει, παθ. αόρ. συστάθηκα και συστήθηκα, απαρέμφ. συσταθεί και συστηθεί  : συγκροτώ, ιδρύω· συστήνω 2: Θα συσταθεί επιτροπή. Συστήθηκε εταιρεία.  [λόγ. < συνιστώ 2 σημδ. γαλλ. constituer]
συνιστώ 2, -ώμαι P μππ. συστημένος*  : 1.συστήνω12. α. συμβουλεύω κπ. ή του υποδεικνύω τι πρέπει να κάνει: Σου ~ να συμβουλευτείς ένα δικηγόρο. Συνιστάται στους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση του νερού. O γιατρός μού συνέστησε αυστηρή δίαιτα. β1. (για πργ.) συμβουλεύω κπ. να χρησιμοποιήσει κτ.: Θα σου συστήσω μερικά καλά βιβλία. β2. (για πρόσ.) θεωρώ κπ. κατάλληλο να αναλάβει κάποιο έργο και συμβουλεύω να τον χρησιμοποιήσουν: Θα σου συστήσω έναν πολύ καλό δικηγόρο / τεχνίτη. || (έκφρ.) κτ. συνιστά κπ., δημιουργεί θετικές εντυπώσεις για κπ.: Δε σε συνιστά καθόλου αυτό που έκανες / που είπες. 2. συστήνω11.  [λόγ. < αρχ. συνιστῶ, συνίστημι]
συνιστώ 3 παθ. συνίσταμαι [sinístame] P (μόνο στο ενεστ. θ., κυρ. στο γ' πρόσ.) : (λόγ.) 1. είναι, αποτελεί: H πλαστογραφία συνιστά ποινικό αδίκημα. 2. (παθ.) α. αποτελείται: Tο νερό συνίσταται από υδρογόνο και οξυγόνο. β. έγκειται: O ρόλος του δασκάλου συνίσταται στη δημιουργία ολοκληρωμένων χαρακτήρων. Σε τι συνίστανται οι αντιρρήσεις σου;   [λόγ. < συνιστώ 2 σημδ. γαλλ. constituer, consister]
ΛΚΝ
« Last Edit: 12 Nov, 2008, 12:07:21 by spiros »


nature

 • Full Member
 • ***
  • Posts: 438
  • Gender:Female

συνίσταται-συνιστάται. Οι λέξεις διαφέρουν στη σημασία τους.
Βεβαίως και έχουν διαφορετική σημασία. Εκεί που διαφωνώ κυρίως είναι στο ρήμα "συνίσταμαι" από το απόσπασμα:
"Το συνίσταται είναι γ΄ πρόσωπο ενικού αριθμού του ρήματος συνίσταμαι, το οποίο σημαίνει αποτελούμαι ..."
Δεν υπάρχει ρήμα συνίσταμαι (παθ. φωνή του συνιστώ) αλλά συνιστώ και έχουν κοινή ρίζα που δεν αποκλείει διαφορετικές σημασίες. Τα ρήματα έχουν κατάληξη σε -ω ή -ομαι."Voilà mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux." Le Petit Princespiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 813998
  • Gender:Male
 • point d’amour
Δεν κατάλαβες, απλά παραθέτω πηγές ;)
Για τις διαφωνίες, απευθείας στους γράφοντες!


user

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 228
η διαφορά συνίσταται και συνιστάται είναι ξεκάθαρη, αλλά μπορούμε να λέμε "συστήνεται σε ασθενείς" ?


spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 813998
  • Gender:Male
 • point d’amour

 

Search Tools