αποδεσμοποίηση -> unbundling

wings · 1 · 1093

wings

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 71970
    • Gender:Female
  • Vicky Papaprodromou
αποδεσμοποίηση -> unbundling

Αποδεσμοποίηση
Διαχωρισμός των διαφόρων στοιχείων της παραγωγής, της διανομής και της εξυπηρέτησης προκειμένου να αυξηθεί το στοιχείο του ανταγωνισμού στα εν λόγω τμήματα ενός κλάδου της οικονομίας. Η «λειτουργική αποδεσμοποίηση» απαιτεί από τους μονοπωλιακούς οργανισμούς να παράσχουν πρόσβαση σε ολόκληρο ή ένα μέρος του δικτύου διανομής ή εξυπηρέτησης το οποίο διαθέτουν έναντι ενός τέλους πρόσβασης. Η «διαρθρωτική αποδεσμοποίηση» απαιτεί τον πλήρη κάθετο διαχωρισμό και
υποχρεώνει τους μονοπωλιακούς οργανισμούς να αποχωριστούν ή να εκποιήσουν περιουσιακά στοιχεία συνδεόμενα είτε με την παραγωγή, είτε με τη διανομή είτε με την εξυπηρέτηση.

http://ec.europa.eu/competition/publications/glossary_el.pdf

Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής. (Γιώργος Ιωάννου)


 

Search Tools