αθέμιτη σύμπραξη -> collusion

wings · 1 · 1111

wings

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 71978
    • Gender:Female
  • Vicky Papaprodromou
αθέμιτη σύμπραξη -> collusion

Αθέμιτη σύμπραξη
Πρόκειται για το συντονισμό της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς επιχειρήσεων, ο οποίος ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών μέσω του περιορισμού της παραγωγής και, για τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, υψηλότερα κέρδη από αυτά που θα αποκόμιζαν χωρίς το συντονισμό αυτό. Η συμπεριφορά αυτή δεν βασίζεται πάντα σε ρητές συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων αλλά μπορεί να προκύψει και από καταστάσεις στις οποίες οι επιχειρήσεις δρουν μεμονωμένα αλλά ―έχοντας επίγνωση της
αλληλεξάρτησης με τους ανταγωνιστές τους― χρησιμοποιούν από κοινού με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στην αθέμιτη σύμπραξη ανταγωνιστές τη δύναμή τους στην αγορά. Η πρακτική αυτή συνήθως αναφέρεται με τον όρο «σιωπηρή αθέμιτη σύμπραξη».

http://ec.europa.eu/competition/publications/glossary_el.pdf
Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής. (Γιώργος Ιωάννου)


 

Search Tools