απόλυτη εδαφική προστασία → absolute territorial protection

wings

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 72641
    • Gender:Female
  • Vicky Papaprodromou
απόλυτη εδαφική προστασία → absolute territorial protection

Απόλυτη εδαφική προστασία
Πρακτική κατασκευαστών ή προμηθευτών, η οποία αφορά τη μεταπώληση των προϊόντων τους και οδηγεί σε κατάτμηση των αγορών ή των περιοχών. Σε μια κατάσταση απόλυτης εδαφικής προστασίας, ο παραγωγός παρέχει σε ένα μόνο διανομέα το δικαίωμα διάθεσης των προϊόντων του σε μια ορισμένη περιοχή, ενώ ταυτόχρονα απαγορεύεται στους άλλους διανομείς κάθε ενεργή ή παθητική πώληση στη συγκεκριμένη αυτή περιοχή.

http://ec.europa.eu/competition/publications/glossary_el.pdf
Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής. (Γιώργος Ιωάννου)


 

Search Tools