απόλυτη εδαφική προστασία -> absolute territorial protection

wings

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 70694
    • Gender:Female
  • Vicky Papaprodromou
απόλυτη εδαφική προστασία -> absolute territorial protection

Απόλυτη εδαφική προστασία
Πρακτική κατασκευαστών ή προμηθευτών, η οποία αφορά τη μεταπώληση των προϊόντων τους και οδηγεί σε κατάτμηση των αγορών ή των περιοχών. Σε μια κατάσταση απόλυτης εδαφικής προστασίας, ο παραγωγός παρέχει σε ένα μόνο διανομέα το δικαίωμα διάθεσης των προϊόντων του σε μια ορισμένη περιοχή, ενώ ταυτόχρονα απαγορεύεται στους άλλους διανομείς κάθε ενεργή ή παθητική πώληση στη συγκεκριμένη αυτή περιοχή.

http://ec.europa.eu/competition/publications/glossary_el.pdf


 

Search Tools