βασική διευκόλυνση -> essential facility

wings

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 70720
    • Gender:Female
  • Vicky Papaprodromou
βασική διευκόλυνση -> essential facility

Βασική διευκόλυνση
Εγκατάσταση ή υποδομή για τη σύνδεση με τους πελάτες ή/και για να μπορέσουν οι ανταγωνιστές να διεξάγουν τις δραστηριότητές τους. Μια εγκατάσταση θεωρείται ουσιαστικής σημασίας όταν η αναπαραγωγή της είναι αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη λόγω φυσικών, γεωγραφικών, νομικών ή οικονομικών περιορισμών. Ως παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί ένα εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο που χρησιμοποιούν οι διάφοροι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας για να συνδεθούν με τους τελικούς καταναλωτές· στο βαθμό που για τους παραγωγούς αυτούς δεν αποτελεί βιώσιμη λύση η κατασκευή δικού τους δικτύου διανομής, εξαρτώνται από την πρόσβαση στην υφιστάμενη υποδομή. Η άρνηση πρόσβασης σε ουσιαστική εγκατάσταση μπορεί να θεωρηθεί κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης εκ μέρους της εταιρείας που ελέγχει την εγκατάσταση αυτή, ιδίως όταν η εν λόγω συμπεριφορά παρεμποδίζει τον ανταγωνισμό σε αγορά επομένου σταδίου.

http://ec.europa.eu/competition/publications/glossary_el.pdf


 

Search Tools