δεσμευμένες πωλήσεις -> tying selling, tied selling

wings · 1 · 1097

wings

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 70715
    • Gender:Female
  • Vicky Papaprodromou
δεσμευμένες πωλήσεις -> tying or tied selling

Δεσμευμένες πωλήσεις
Εμπορική πρακτική στο πλαίσιο της οποίας η πώληση ενός προϊόντος εξαρτάται από την αγορά ενός άλλου προϊόντος. Εάν αυτό δεν δικαιολογείται αντικειμενικά από τη φύση των προϊόντων ή την εμπορική τους χρήση, η πρακτική αυτή ενδέχεται να περιορίζει τον ανταγωνισμό. Από την οικονομική θεωρία προκύπτει ότι μια εταιρεία η οποία διαθέτει μεγάλη ισχύ σε μια αγορά δύναται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να ασκήσει επιρροή με την ισχυρή αυτή ή δεσπόζουσα θέση της σε άλλη αγορά, να αναγκάσει τους ανταγωνιστές της να αποσυρθούν από τη δεύτερη αυτή αγορά και κατόπιν να αυξήσει τις τιμές άνω του ανταγωνιστικού επιπέδου. Ως εκ τούτου, από άποψη ανταγωνισμού, το κυριότερο αρνητικό αποτέλεσμα των δεσμευμένων πωλήσεων είναι ο ενδεχόμενος αποκλεισμός της αγοράς του δεσμευμένου προϊόντος. Επιπλέον, οι δεσμευμένες πωλήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση των τιμών τόσο για το δεσμεύον όσο και για το δεσμευμένο προϊόν.

Πηγή: http://ec.europa.eu/competition/publications/glossary_el.pdf
« Last Edit: 28 Dec, 2008, 23:08:52 by spiros »


 

Search Tools