διασηματικός ανταγωνισμός -> inter-brand competition

wings · 1 · 1410

wings

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 70694
    • Gender:Female
  • Vicky Papaprodromou
διασηματικός ανταγωνισμός -> inter-brand competition

Διασηματικός ανταγωνισμός
Ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων οι οποίες ανέπτυξαν σήματα ή ετικέτες για τα προϊόντα τους προκειμένου να τα διαφοροποιήσουν από άλλα σήματα που πωλούνται στο ίδιο τμήμα της αγοράς. Παρότι οι καταναλωτές δεν τα θεωρούν πλήρως ισοδύναμα, ωστόσο υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των επώνυμων προϊόντων, αν και συνήθως σε μικρότερο βαθμό. Η περίπτωση των προϊόντων Coca-Cola και Pepsi αποτελεί παράδειγμα διασηματικού ανταγωνισμού.

Πηγή: http://ec.europa.eu/competition/publications/glossary_el.pdf


 

Search Tools