ταις πισταίς λέγει ο κύριος παραβολήν καλήν

Offline poormoparrestorer

 • Newbie
 • *
  • Posts: 15
ταις πισταις λέγει ό κύριος παραβοήν καήν

Moderator's note: The correct phrase is "ταις πισταίς λέγει ο κύριος παραβολήν καλήν".
« Last Edit: 04 Dec, 2008, 23:10:40 by wings »


Offline billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 5805
  • Gender:Male
 • Words ail me.
Source, please.
Τί δέ τις; Τί δ' οὔ τις; Σκιᾶς ὄναρ ἄνθρωπος. — Πίνδαρος
Offline poormoparrestorer

 • Newbie
 • *
  • Posts: 15
Trying to learn ancient greek to start a course. I have what i think it translates to. Just want a verification.Online wings

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 67772
  • Gender:Female
 • Vicky Papaprodromou
  • vicky.papaprodromou
  • @hellenic_wings
  • hellenicwings
  • Βίκυ Παπαπροδρόμου: ό,τι πολύ αγάπησα (ποίηση, πεζογραφία & μουσική)
Well done, then!

The problem is that the Greek phrases you have given us so far are not correct. There are a lot of spelling errors and some letters seem to be missing.


Offline poormoparrestorer

 • Newbie
 • *
  • Posts: 15


Online wings

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 67772
  • Gender:Female
 • Vicky Papaprodromou
  • vicky.papaprodromou
  • @hellenic_wings
  • hellenicwings
  • Βίκυ Παπαπροδρόμου: ό,τι πολύ αγάπησα (ποίηση, πεζογραφία & μουσική)
Then I told you there were letters missing from the phrase you gave us. See my note on your first message.


Offline poormoparrestorer

 • Newbie
 • *
  • Posts: 15
Other than punctuation marks, it is directly as written in the book I am looking at.


Offline billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 5805
  • Gender:Male
 • Words ail me.
ταις πισταίς λέγει ο κύριος παραβολήν καλήν (text corrected by wings)  
 
I translate it tο

To the faithful the master is saying a good parable.
Well done again, PMR.  You've even caught the progressive sense of the verb, which we appreciate here.  The adjective καλός is also acceptably translated, though it often (especially in earlier Greek) means "beautiful" rather than "good."  

At this point, I think you should feel free to use us only when you have specific grammatical/syntactical questions, which we'll always be happy to help with.  The Ancient Greek Forum is primarily for questions about real ancient Greek texts, so try to avoid posting anything on the "subject" line that's not actually from e.g. the New Testament.  Instead, a topic subject like "Dative case" or "Uses of the optative" will let us know what your question is about.  Many thanks for your cooperation and participation, and welcome to Translatum!  
Τί δέ τις; Τί δ' οὔ τις; Σκιᾶς ὄναρ ἄνθρωπος. — Πίνδαρος


Offline billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 5805
  • Gender:Male
 • Words ail me.
Other than punctuation marks, it is directly as written in the book I am looking at.
You mean your book leaves out the lambdas in παραβολήν and καλήν?  How did you guess that those misprinted words meant "parable" and "good"?  Good for you!  What textbook is it?
Τί δέ τις; Τί δ' οὔ τις; Σκιᾶς ὄναρ ἄνθρωπος. — Πίνδαρος 

Search Tools