φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ' εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας → Our love of what is beautiful does not lead to extravagance; our love of the things of the mind does not makes us soft (Τhucydides 2.40.1)

RKAT · 3 · 6685

RKAT

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 189
..αγαπούμε την φιλοσοφία και φιλοσοφούμε με άρτιο τρόπο και είμαστε λάτρεις του ωραίου χωρίς ανοησία
« Last Edit: 20 Oct, 2012, 16:57:53 by billberg23 »
spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 827344
  • Gender:Male
 • point d’amour
Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ' εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας· πλούτῳ τε ἔργου μᾶλλον καιρῷ ἢ λόγου
κόμπῳ χρώμεθα, καὶ τὸ πένεσθαι οὐχ ὁμολογεῖν τινὶ αἰσχρόν, ἀλλὰ μὴ διαφεύγειν ἔργῳ αἴσχιον.
[φιλοκαλούμεν γαρ μετ' ευτελείας, και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας]

Our love of what is beautiful does not lead to extravagance; our love of the things of the mind does not makes us soft | For we are lovers of the beautiful, yet simple in our tastes, and we cultivate the mind without loss of manliness
Thucydides, History of the Peloponnesian War, Funeral Oration of Pericles

Modern Greek: Η αγάπη μας για το ωραίο δεν μας οδηγεί σε υπερβολή και η αγάπη μας για τα πνευματικά δεν μας κάνει μαλθακούς.

αγαπάμε το ωραίο με απλότητα και φιλοσοφούμε χωρίς μαλθακότητα
« Last Edit: 23 Feb, 2021, 21:27:30 by spiros »


 

Search Tools