εἷς οἰωνὸς ἄριστος, ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης –> the best goal is defending your country (Iliad 12.243)

RKAT · 2 · 2646

RKAT

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 189
The best goal is, defending your country
« Last Edit: 18 Jul, 2019, 11:12:21 by spiros »


spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 812067
  • Gender:Male
 • point d’amour
εἷς οἰωνὸς ἄριστος ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης. τίπτε σὺ δείδοικας πόλεμον καὶ δηϊοτῆτα; εἴ περ γάρ τ' ἄλλοι γε περὶ κτεινώμεθα πάντες νηυσὶν ἐπ' Ἀργείων, σοὶ δ' οὐ δέος ἔστ' ἀπολέσθαι·
Ομήρου Ιλιάδα, Μ241-243

εις οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης

Bird-signs!
Fight for your country—that is the best, the only omen!
XII. 243 (tr. Robert Fagles).
https://en.wikiquote.org/wiki/Homer

ένας (είναι) ο άριστος οιωνός, να αμυνόμασθε για την πατρίδα
παραινετική φράση του Ομήρου (Ιλιάδα Μ 243), που έχει καταστεί σπουδαίο απόφθεγμα της φιλοπατρίας

Παραλλαγή στο μοντέρνο: Εἷς οἰωνὸς ἄριστος, ἀμύνεσθαι για την πάρτη σας
« Last Edit: 18 Jul, 2019, 11:15:35 by spiros » 

Search Tools