Πάτερ ... παρελθέτω ἀπ' ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο -> Father, let this cup pass from me (Matthew 26:39)

RKAT · 2 · 1812

RKAT

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 189
Father, let me not experience this!..
« Last Edit: 20 Oct, 2012, 18:52:50 by billberg23 »


spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 810393
  • Gender:Male
 • point d’amour
Όπως είπα ήδη:

Βάζουμε τον όρο και τη μετάφρασή του στο θέμα, σε πεζά, χωρίς άρθρο, και διαχωρισμένα με ->.

Για αλλαγή υπάρχει το πλήκτρο Modify. 

Search Tools