Μεταφραστής/τρια στο Γραφείο Διασύνδεσης του Α.Π.Θ.

vickyva

  • Newbie
  • *
    • Posts: 57
    • Gender:Female
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Ανάρτηση: 25/10/2012
84581 - Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ (1 μεταφραστής)

Προθεσμία Υποβολής: 05/11/2012
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γραφείο Διασύνδεσης Α.Π.Θ », το  οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνη την κυρία Βαβάτση Χριστάκη Νόρμα, Καθηγήτρια Ιατρικής Α.Π.Θ., προτίθεται να αναθέσει για διάστημα 6 μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 10.380,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ο/Η μεταφραστής/τρια ανάλογα με τις ανάγκες του γραφείου, θα μεταφράσει το έντυπο πληροφοριακό υλικό και την ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης για την καλύτερη εξυπηρέτηση αλλοδαπών φοιτητών/τριων. Η μετάφραση θα γίνει σε συνεργασία με όλα τα στελέχη του ΓΔ και γι’ αυτό απαιτείται η φυσική παρουσία τουλάχιστον μία με δύο φορές την εβδομάδα στα Γραφεία Διασύνδεσης.

www.rc.auth.gr/JobPosition/Details/Item/2429?ReturnToPage=1&PageSize=3www.tr
« Last Edit: 29 Oct, 2012, 20:29:07 by wings »
VICKY VALLA, Ph.D.


 

Search Tools