μή, φίλα ψυχά, βίον ἀθάνατον σπεῦδε, τὰν δ' ἔμπρακτον ἄντλει μαχανάν –> Oh! my soul do not aspire to eternal life, but exhaust the limits of the possible. | Do not yearn, O my soul, for immortal life! Use to the utmost the skill that is yours. | Do not, my soul, strive for the life of the immortals, but exhaust the practical means at your disposal.

spiros · 3 · 8910

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 851328
    • Gender:Male
  • point d’amour
Μή, φίλα ψυχά, βίον ἀθάνατον σπεῦδε, τὰν δ' ἔμπρακτον ἄντλει μαχανάν
Μη φίλα ψυχά βίον αθάνατον σπεύδε, ταν δ’ έμπρακτον άντλει μαχανάν

Oh! my soul do not aspire to eternal life, but exhaust the limits of the possible
Do not yearn, O my soul, for immortal life! Use to the utmost the skill that is yours
Do not, my soul, strive for the life of the immortals, but exhaust the practical means at your disposal.

Ω ψυχή μου, μη ζητάς αθάνατη ζωή, αλλ' επιδίωκε μονάχα ό,τι μπορείς να κατορθώσεις.
Ω ψυχή μου, μην ελπίζεις αθάνατη ζωή, αλλά να αντλείς όσα περισσότερα μπορείς από την πραγματική ζωή.

Non aspirare, anima cara, alla vita immortale, ma esplora tutti i campi del possibile.

Dunque non agognare, o mia dolce anima, vita immortal, ma ciò che è dato esercita.

Nicht, liebes Herz, trachte nach unsterblichem Leben! Den Plan schöpfe  aus, der machbar!

No te esfuerces, alma mía querida, por una vida inmortal, sino aprovecha al máximo el remedio que esté al alcance. (Glota)

Ainsi donc, ô mon génie! n'aspire point à la vie des Immortels, et n'entreprends jamais rien au-dessus de tes forces.  (PINDARE : les PYTHIQUES, traduction de Perrault-Maynand)

Pindar, Odes, Pythian, 3.61f.
Πίνδαρος, Πυθιόνικοι


μή, φίλα ψυχά, βίον ἀθάνατον
σπεῦδε, τὰν δ' ἔμπρακτον ἄντλει μαχανάν.
εἰ δὲ σώφρων ἄντρον ἔναι' ἔτι Χείρων, καί τί οἱ
φίλτρον ἐν θυμῷ μελιγάρυες ὕμνοι
ἁμέτεροι τίθεν: ἰατῆρά τοί κέν νιν πίθον
καί νυν ἐσλοῖσι παρασχεῖν ἀνδράσιν θερμᾶν νόσων
ἤ τινα Λατοΐδα κεκλημένον ἢ πατέρος.
καί κεν ἐν ναυσὶν μόλον Ἰονίαν τάμνων θάλασσαν
Ἀρέθοισαν ἐπὶ κράναν παρ' Αἰτναῖον ξένον


Do not yearn, O my soul, for immortal life!
Use to the utmost the skill that is yours.
Yet if wise Chiron still haunted his cave,
if my singing had worked upon his mood
like a soothing drug, I would have moved him
to rear another healer, a son of Leto
or of Zeus, a hero to relieve good men
of the blaze of fever.
And I would have come,
cleaving the Ionian sea on ship,
to Arethusa's fountain and my Aitnaian host


Transliteration:

mḗ, phíla psychá, bíon athánaton
speûde, tàn d' émprakton ántlei machanán.
ei dè sṓphrōn ántron énai' éti Cheírōn, kaí tí hoi
phíltron en thymō̂i meligáryes hýmnoi
haméteroi títhen: iatē̂rá toí kén nin píthon
kaí nyn esloîsi parascheîn andrásin thermân nósōn
ḗ tina Latoḯda keklēménon ḕ patéros.
kaí ken en nausìn mólon Ionían támnōn thálassan
Aréthoisan epì kránan par' Aitnaîon xénon

Translation by Frank J. Nisetich

Pindar's Victory Odes
Baltimore and London: Johns Hopkins UP, 1980, 169-173

Πυθιόνικοι - Βικιθήκη

In German:

Man muss das Geziemende von den Göttern erstreben für sterblichen Sinn, 
erkennend das vor den Füßen, wes Geschicks wir sind.
Nicht, liebes Herz, trachte nach unsterblichem Leben!
Den Plan schöpfe  aus, der machbar
!

Besonnenheit, Sophrosyne
« Last Edit: 07 Apr, 2022, 12:29:11 by spiros »

 

Search Tools