Μή, φίλα ψυχά, βίον ἀθάνατον σπεῦδε, τὰν δ' ἔμπρακτον ἄντλει μαχανάν (Μη, φίλα ψυχά, βίον αθάνατον σπεύδε, ταν δ’ έμπρακτον άντλει μαχανάν) -> Oh! my soul do not aspire to eternal life, but exhaust the limits of the possible (Pindar, Pyth. 3.61f.)

spiros · 5 · 6415

Offline spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 804131
  • Gender:Male
 • point d’amour
  • spiros.doikas
  • greektranslator
  • doikas
  • lavagraph
  • Greek translator CV
Μή, φίλα ψυχά, βίον ἀθάνατον σπεῦδε, τὰν δ' ἔμπρακτον ἄντλει μαχανάν
Μη φίλα ψυχά βίον αθάνατον σπεύδε, ταν δ’ έμπρακτον άντλει μαχανάν
Oh! my soul do not aspire to eternal life, but exhaust the limits of the possible
Do not yearn, O my soul, for immortal life! Use to the utmost the skill that is yours

Pindar, Odes, Pythian
Πίνδαρος, Πυθιόνικοι
[επωδή 3]

μή, φίλα ψυχά, βίον ἀθάνατον
σπεῦδε, τὰν δ' ἔμπρακτον ἄντλει μαχανάν.
εἰ δὲ σώφρων ἄντρον ἔναι' ἔτι Χείρων, καί τί οἱ
φίλτρον ἐν θυμῷ μελιγάρυες ὕμνοι
ἁμέτεροι τίθεν: ἰατῆρά τοί κέν νιν πίθον
καί νυν ἐσλοῖσι παρασχεῖν ἀνδράσιν θερμᾶν νόσων
ἤ τινα Λατοΐδα κεκλημένον ἢ πατέρος.
καί κεν ἐν ναυσὶν μόλον Ἰονίαν τάμνων θάλασσαν
Ἀρέθοισαν ἐπὶ κράναν παρ' Αἰτναῖον ξένον
Do not yearn, O my soul, for immortal life!
Use to the utmost
the skill that is yours.
Yet if wise Chiron still haunted his cave,
if my singing had worked upon his mood
like a soothing drug, I would have moved him
to rear another healer, a son of Leto
or of Zeus, a hero to relieve good men
of the blaze of fever.
And I would have come,
cleaving the Ionian sea on ship,
to Arethusa's fountain and my Aitnaian host


Transliteration:

mḗ, phíla psychá, bíon athánaton
speûde, tàn d' émprakton ántlei machanán.
ei dè sṓphrōn ántron énai' éti Cheírōn, kaí tí hoi
phíltron en thymō̂i meligáryes hýmnoi
haméteroi títhen: iatē̂rá toí kén nin píthon
kaí nyn esloîsi parascheîn andrásin thermân nósōn
ḗ tina Latoḯda keklēménon ḕ patéros.
kaí ken en nausìn mólon Ionían támnōn thálassan
Aréthoisan epì kránan par' Aitnaîon xénon

Translation by Frank J. Nisetich

Pindar's Victory Odes
Baltimore and London: Johns Hopkins UP, 1980, 169-173

https://el.wikisource.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%B8%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9#.CE.99.CE.95.CE.A1.CE.A9.CE.9D.CE.99_.CE.A3.CE.A5.CE.A1.CE.91.CE.9A.CE.9F.CE.A3.CE.99.E1.BF.BC.2C_.CE.9A.CE.95.CE.9B.CE.97.CE.A4.CE.99
« Last Edit: 18 Apr, 2016, 15:08:22 by spiros »
 

Search Tools