Αναζήτηση μεταφραστών Αγγλικά προς Ελληνικά για βιβλίο Επιστήμης Υπολογιστών (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης)

ΠΕΚ · 1 · 1032

ΠΕΚ

  • Semi-Newbie
  • *
    • Posts: 1
    • Gender:Male
Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης αναζητούν μεταφραστές από τα αγγλικά, στον τομέα της Επιστήμης Υπολογιστών.

Αναζητούμε έναν ή δύο συνεργάτες για τη μετάφραση στα ελληνικά του παρακάτω αγγλόγλωσσου επιστημονικού συγγράμματος  με αντικείμενο την ψηφιακή σχεδίαση:Όσοι θα ήθελαν να συμμετάσχουν στην παραπάνω έκδοση δεν είναι απαραίτητο να έχουν μεταφραστική εμπειρία,  είτε στον τομέα της επιστήμης υπολογιστών είτε γενικότερα, αλλά ούτε και σχετικές πανεπιστημιακές σπουδές, παρ’  ότι και τα δύο οπωσδήποτε θα τους βοηθούσαν. Εκείνο που ενδιαφέρει τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης είναι το  υψηλό επίπεδο του τελικού κειμένου, τόσο από επιστημονικής όσο και από γλωσσικής πλευράς. Σημειωτέον ότι στην  ελληνική έκδοση του συγγράμματος θα υπάρχει επιστημονικός επιμελητής και γλωσσικός επιμελητής, αλλά και ότι  η απόδοση στα ελληνικά των εξειδικευμένων όρων της επιστήμης υπολογιστών θα δοθεί σε κάθε μεταφραστή πριν  ξεκινήσει η κανονική μετάφραση του κειμένου (εκτιμάται περί τα τέλη Μαρτίου/αρχές Απριλίου). Το αγγλικό κείμενο  έχει έκταση περίπου 600 σελίδων, και η μετάφραση μπορεί να ανατεθεί είτε στο σύνολό της σε έναν μεταφραστή,  είτε σε δύο μεταφραστές εξ ημισείας. Η αμοιβή είναι 10 ευρώ/σελίδα αγγλικού κειμένου, αλλά σε περιπτώσεις  εξαιρετικά καλών μεταφράσεων μπορεί να φτάσει έως και 13 ευρώ/σελίδα. Η καταβολή της μπορεί να γίνει είτε  τμηματικά, ανάλογα με το υλικό που έχει παραδοθεί, είτε με την ολοκλήρωση της μετάφρασης. Θα το αποφασίσει  ο ίδιος ο μεταφραστής. Η παράδοση του ελληνικού κειμένου θα γίνεται ανά κεφάλαιο. Θα ακολουθεί έλεγχος από  τον γλωσσικό επιμελητή, ενδεχόμενες υποδείξεις και επισημάνσεις. Κατόπιν ο μεταφραστής, λαμβάνοντάς τες υπ’  όψιν, θα συνεχίζει στο επόμενο κεφάλαιο. Η διαδικασία αυτή κρίνεται αναγκαία, τουλάχιστον στα πρώτα κεφάλαια,  ώστε να αντιμετωπιστούν εγκαίρως συστηματικά σφάλματα ή παρανοήσεις. Ο καθαρός συνολικός χρόνος που έχει  υπολογιστεί για τη μετάφραση των 600 σελίδων είναι έξι (6) μήνες, εάν το έργο ανατεθεί σε έναν μεταφραστή, και  τέσσερεις (4) μήνες, εάν ανατεθεί σε δύο μεταφραστές.

Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης επισημαίνουν ότι –τόσο για λόγους αντικειμενικότητας όσο και επειδή  προσβλέπουν σε μια γόνιμη συνεργασία και σε μελλοντικές εκδόσεις– είναι πολύ πιθανό να ζητήσουν από τους 10  «επιλαχόντες» και μια δεύτερη δοκιμαστική μετάφραση, μεγέθους περίπου 2000 λέξεων. 

Αν σας ενδιαφέρει μια τέτοια συνεργασία, μπορείτε να μας στείλετε μέχρι τις 3 Μαρτίου 2013 (στη διεύθυνση  giannisp@admin.forth.gr) μια δοκιμαστική μετάφραση των αποσπασμάτων του πρωτότυπου συγγράμματος,  μεγέθους περίπου 1300 λέξεων, που μπορείτε να κατεβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο (σημειωτέον ότι επειδή  το κείμενο προήλθε από οπτική αναγνώριση, ενδέχεται να υπάρχουν σε αυτό επουσιώδη λάθη):

http://www.cup.gr/Files/files/Digital_Design_sample.pdf
« Last Edit: 05 Feb, 2013, 14:39:48 by spiros »


 

Search Tools