καὶ λέγων ὅτι Πεπλήρωται ὁ καιρὸς καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ· μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ -> declaring “The time has been accomplished and the kingdom of God is near: start repenting and believing in the gospel!” (Μark 1:15)

mobjack

  • Semi-Newbie
  • *
    • Posts: 1
    • Gender:Male
I have a few translations of this line from the Bible, Mark 1:15, such as: "The time has played out, and the kingdom of God has come near. Repent and believe the good news."
My question is, which part of the sentence is the specific translation of "The time has played out" or "The time is now".  I am making a reference in which I want to use the word καιρὸς --but it seems to be in a different order in the Ancient Greek.
Thanks!
« Last Edit: 25 Mar, 2013, 22:50:55 by billberg23 »
 

Search Tools