Μεταφραστές στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

chrysalida

  • Full Member
  • ***
    • Posts: 436
    • Gender:Female
Μεταφραστές ως ανεξάρτητους συνεργάτες (freelance) επιθυμεί να προσλάβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

-Η ελληνική θα πρέπει να είναι η μητρική γλώσσα τους,

-άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας,

-Πτυχίο Πανεπιστημίου ή άλλον αντίστοιχο τίτλο σπουδών στη μετάφραση ή σε άλλο συναφές γνωστικό αντικείμενο (ξένες γλώσσες, οικονομικά κ.λπ.),
-Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών στο αντικείμενο της θέσης, μεταφράζοντας κείμενα από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα, είτε με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή ως ανεξάρτητος συνεργάτης,

-Πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και των εφαρμογών MS Office.

Πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων, τα οποία θα συνεκτιμηθούν, αποτελούν επίσης ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη μετάφραση, η άριστη γνώση τουλάχιστον ακόμα μίας γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπειρία στη μετάφραση οικονομικών ή χρηματοοικονομικών κειμένων και εξοικείωση με τα μεταφραστικά εργαλεία SDL TRADOS MultiTerm και Translator's Workbench.

Βιογραφικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση freelance.translators@ecb.europa.eu, αναγράφοντας τον κωδικό θέσης EL-2013- MS.

Τα βιογραφικά των υποψηφίων θα πρέπει να υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα σε μορφή Europass.

(Έθνος)

http://www.dimosio.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10938:metafrastessthnekt29-05-2013&catid=81:ergasia&Itemid=121


kkkallia

  • Semi-Newbie
  • *
    • Posts: 2
Απ' ότι κατάλαβα δεν είναι ακριβώς δουλειά αυτό.

Η απάντηση που έλαβα είναι η εξής:

Thank you for participating in our market survey.

As stated in the Announcement of the market survey, you are reminded that this survey was performed solely as an information-gathering exercise and the ECB will not enter into further communication with respondents.

Please note that any personal data submitted will be retained for a period of 6 months following the closing date of this market survey.

 Any e-mail message from the European Central Bank (ECB) is sent in good faith but shall neither be binding nor construed as constituting a commitment by the ECB except where provided for in a written agreement. This e-mail is intended only for the use of the recipient(s) named above. Any unauthorised disclosure, use or dissemination, either in whole or in part, is prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the sender immediately via e-mail and delete this e-mail from your system.

Μάλλον οι εφημερίδες και τα διάφορα site θα πρέπει να προσέχουν να μην παίζουν με τον πόνο μας! :p
 

Search Tools