Σημειώσεις δικαίου - Γλωσσάρι (Greek monolingual)

vmelas

  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 4932
    • Gender:Female
Πολύ ενδιαφέρον νήμα που αναφέρει με ορισμούς πολλές νομικές έννοιες. Είναι μονόγλωσσο - μόνο στα Ελληνικά.

Ο σύνδεσμος εδώ σας οδηγεί στο νήμα. Παραθέτω ένα μικρό δείγμα:

Α. Δικαίωμα (ορισμός) = εξουσία που αναγνωρίζει το δίκαιο ενός νομικά σημαντικού συμφέροντος του οποίου η άσκηση και η επίκληση εναπόκει
ται στο δικαιούχο.

Άμεσα = ο κύριος εξουσιάζει το πράγμα χωρίς τη παρέμβαση άλλου προσώπου( με φυσικές πράξεις , με επιβάρυνση με περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα, με μεταβίβαση ή με παραίτηση απ’ αυτό )


Απόλυτα = 1) Τα είδη των εμπράγματων δικαιωμάτων και το περιεχόμενο τους ορίζονται μόνο από το νομοθέτη. Η ιδιωτική βούληση δεν μπορεί να τα διαπλάσει με διαφορετικό τρόπο απ’ ότι ο νομοθέτης . (εμπράγματο δίκαιο = στατικό / ενοχικό δίκαιο = δυναμικό )

2) Στρέφονται εναντίον οποιουδήποτε τρίτου που τα προσβάλλει ( σε αντίθεση με τα ενοχικά δικαιώματα που στρέφονται μόνο κατά του αντισυμβαλλομένου).
Εξουσιαστικά = Σχέσεις εξουσίας προσώπου προς αντικείμενο. Σχέσεις εξουσίας προσώπου προς πρόσωπο θα ήταν αντισυνταγματικές ( ! )
πρακτική σημασία εμπράγματου δικαιώματος = Σταθερός μηχανισμός κατανομής-κτήσεως περιουσιακών αγαθών.


« Last Edit: 19 Jan, 2009, 16:12:55 by wings »


 

Search Tools