οὐδὲν ἐκ τοῦ μὴ ὄντος γίνεσθαι οὐδ’ εἰς τὸ μὴ ὂν φθείρεσθαι -> nothing comes into being from what is not or passes away into what is not (Diogenes of Apollonia [5th cent. BCE] via Diogenes Laertius 9.9)

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 813915
    • Gender:Male
  • point d’amour
οὐδὲν ἐκ τοῦ μὴ ὄντος γίνεσθαι οὐδ’ εἰς τὸ μὴ ὂν φθείρεσθαι -> nothing comes into being from what is not or passes away into what is not

https://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=350040.0

Ἐδόκει δὲ αὐτῷ τάδε· στοιχεῖον εἶναι τὸν ἀέρα, κόσμους ἀπείρους καὶ κενὸν ἄπειρον· τόν τε ἀέρα πυκνούμενον καὶ ἀραιούμενον γεννητικὸν εἶναι τῶν κόσμων· οὐδὲν ἐκ τοῦ μὴ ὄντος γίνεσθαι οὐδ’ εἰς τὸ μὴ ὂν φθείρεσθαι· τὴν γῆν στρογγύλην, ἠρεισμένην ἐν τῷ μέσῳ, τὴν σύστασιν εἰληφυῖαν κατὰ τὴν ἐκ τοῦ θερμοῦ περιφορὰν καὶ πῆξιν ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ.

The doctrines of Diogenes were as follows. Air is the universal element. There are worlds unlimited in number, and unlimited empty space. Air by condensation and rarefaction generates the worlds. Nothing comes into being from what is not or passes away into what is not. The earth is spherical, firmly supported in the centre, having its construction determined by the revolution which comes from heat and by the congealment caused by cold.

http://perseus.uchicago.edu/perseus-cgi/citequery3.pl?dbname=GreekFeb2011&query=Diog.%20Laert.%209.9&getid=1
http://perseus.uchicago.edu/perseus-cgi/citequery3.pl?dbname=GreekFeb2011&getid=0&query=Diog.%20Laert.%209.9
Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers, 9.9
« Last Edit: 24 Jul, 2013, 17:28:11 by billberg23 »


 

Search Tools