τούτων γάρ ἑκάτερον κοινῷ ὀνόματι προσαγορεύεται ζῷον, καί ὁ λόγος δέ τῆς οὐσίας ὁ αὐτός -> and these are univocally so named, inasmuch as not only the name, but also the definition, is the same in both cases (Aristotle, Categoriae 1a8-10)

vbd. · 1 · 775

vbd.

  • Moderator
  • Sr. Member
  • *****
    • Posts: 719
    • Gender:Male

 

Search Tools