ποιοτική / ποσοτική παραλαβή -> qualitative / quantitative acceptance

Zazula · 2 · 3498

Zazula

  • Λεξιλάγνος λογοπαίκτης
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 1338
    • Gender:Male
  • Αθεράπευτος πομφολυγτόπιξ
Μία βασική λειτουργία της λέξης ποιοτικός είναι η αντιδιαστολή της με την έννοια του ποσοτικός. Σε αυτή την περίπτωση μιλούμε λογουχάρη για «ποιοτική παραλαβή» προκειμένου να την αντιδιαστείλουμε με την «ποσοτική παραλαβή».

Στην «ποιοτική παραλαβή» (qualitative acceptance) ελέγχουμε εάν τα παραλαμβανόμενα είδη ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές ποιότητας που είχαμε θέσει ως όρο για την προμήθειά τους (αν λειτουργούν και αποδίδουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις μας).

Στην «ποσοτική παραλαβή» (quantitative acceptance) ελέγχουμε  εάν τα παραλαμβανόμενα είδη ανταποκρίνονται σε αριθμό κατασκευαστή (είναι μ' άλλα λόγια τα σωστά part number) και αντίστοιχες ποσότητες με τη δική μας παραγγελία.

Παρόμοιος διαχωρισμός ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής υφίσταται και για άλλες περιπτώσεις (π.χ. παραλαβή δομικών έργων) με ελαφρά διαφοροποίηση των ορισμών που έδωσα παραπάνω.
Zazula: γλυφός και τσαγανός σαν κουτσουκέλα

WRITING STYLE GUIDELINES
1. Be more or less specific.
2. It's not O.K. to use ampersands & abbreviations.
3. Exaggeration is a million times worse than understatement.
4. Parenthetical remarks (however relevant) are to be avoided.
 

Search Tools