ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν στῆθι καὶ ἄμπνυε -> but you, stop now and catch your breath (Iliad 22.222)

billberg23

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 6027
    • Gender:Male
  • Words ail me.
ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν στῆθι καὶ ἄμπνυε
— "but you, stop now and catch your breath" (Athena to Achilles before rounding up Hector for the slaughter).
« Last Edit: 30 Sep, 2013, 23:45:48 by billberg23 »


 

Search Tools