μεγάλη δεξαμενή -> large cistern, suprasellar cistern

spiros · 14 · 8665

spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 815832
  • Gender:Male
 • point d’amour
Greek - English medical


elena petelos

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 3185
  • Gender:Female
 • Qui ne dit mot consent.
Μια και πιάσαμε το (supra)sellar.

Α... "quasiparallel text":

suprasellar>υπερεφιππιακή

Αν και το παράλληλο κάνει παιχνίδι....

Σκοπός αυτής της μελέτης-διατριβής ήταν η διερεύνηση της παθολογίας του οπτικού νεύρου κατά την ενδοαυλική του μοίρα και το οπτικό χίασμα, με αξονική και μαγνητική τομογραφία, και ο καθορισμός των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών απεικονιστικών ευρημάτων της ξάθε παθολογικής οντότητας, η παρατήρηση των οποίων και αναμφίβολα θα κατευθύνει τη θεραπεία. Η ενδοαυλική μοίρα του οπτικού νεύρου, λόγω του μικρού της εύρους και του οστικού περιβλήματος, συνιστά δύσκολα απεικονίσιμη περιοχή, για τη διερεύνηση της οποίας απαιτούνται λεπτές τομές, ιδιαίτερα σε στεφανιαίο επίπεδο. Η μαγνητική τομογραφία, λόγω απουσίας οστικών artifacts, αποτελεί την απεικονιστική μέθοδο εκλογής για την ανίχνευση της παθολογίας της μοίρας αυτής του οπτικού νεύρου, ιδιαίτερα σε ενδογενείς βλάβες του, η απεικόνιση των οποίων απαιτεί μεγάλη διακριτική ικανότητα, καθώς και στις ενδοκογχικές ενδοαυλικά επεκτεινόμενες βλάβες, όπου, χάρη στη χρήση ακολουθιών καταστολής του λίπους και της ενδοφλέβιας χορήγησης παραμαγνητικής ουσίας, η οριοθέτηση των βλαβών καθίσταται ιδνική. Συμπληρωματικά η αξονική τομογραφία μπορεί να αναδείξει επασβεστώσεις, καθώς και αλλοιώσεις των οστικών τοιχωμάτων του οπτικού αυλού, ιδιαίτερα διάβρωσης που αποτελεί έμμεσο σημείο επέκτασης μιας χωροκατακτητικής εξεργασία στην ενδοαυλική μοίρα του οπτικού νεύρου. Η υπερεφιππιακή περιοχή, όπου βρίσκεται το οπτικό χίασμα, συνιστά "σημείο" συνάντησης πολλών ειδικοτήτων, όπως ωτορινολαρυγγολόγων, οφθαλμίατρων, ενδοκρινολόγων, νευρολόγων, νευροχειρουργών και ακτινοδιαγνωστών, από τους οποίους οι τελευταίοι έχουν τον κύριο λόγο στη διάγνωση της παθολογίας της περιοχής. Η μαγνητική τομογραφία συνιστά την απεικονιστική μέθοδο επιλογής για τη διερεύνηση των παθολογικών οντοτήτων που επηρεάζουν το οπτικό χίασμα, ενώ συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχει η αξονική τομογραφία, καταγράφοντας την ύπαρξη και τη μορφή των επασβεστώσεων, της διερεύνησης του τουρκικού εφιππίου και, γενικότερα, της κατάστασης των γύρω οστικών δομών, μέσω διάβρωσης των οποίων μπορεί να επεκτείνεται μία χωροκατακτητική εξεργασία. Τόσο η ενδοαυλική μοίρα του οπτικού νεύρου, όσο και το οπτικό χίασμα μπορεί να προσβληθούν από ποικιλία παθολογικών οντοτήτων, όπως νεοπλάσμνατα, μη νεοπλασματικές μάζες-κύστεις, κοκκιωματώδη, λοιμώδη, φλεγμονώδη νοσήματα, νοσήματα οστών, αγγειακά, τραυματικά, ιατρογενή αίτια, νοσήματα αιμοποιητικού συστήματος, κληρονομικά και συγγενή νοσήματα, καθώς και από πτική νευρίτιδα. Στη μελέτη μας συμπεριλάβαμε 179 ασθενείς, στους οποίους η μαγνητική και αξονική τομογραφία ανέδειξαν βλάβες, που επηρεάζουν την ενδοαυλική μοίρα του οπτικού νεύρου και το οπτικό χίασμα. Οι βλάβες αυτές αφορούσαν νεοπλάσματα(73,2%), οπτική νευρίτιδα(8,9%), αγγειακές βλάβες(6,6%), φλεγμονώδη-κοκκιωματώδη νοσήματα(3,9%) και τραύματα(3,3%). Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην καταγραφή των χαρακτηριστικών διαφοροδιαγνωστικών ευρημάτων των διάφορων παθολογικών οντοτήτων, που μπορούν να περιορίσουν τη διαφορική διάγνωση ή/και να θέσουν τη διάγνωση, συμβάλλοντας έτσι στην έγκαιρη αντιμετώπιση της πάθησης, για την αποφυγή επιδείνωσης ή τη βελτίωση/αποκατάσταση της οπτικής λειτουργίας. Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι ο συνδυασμός μαγνητικής και αξονικής τομογραφίας παρέχει πολύτιμες πληροφορίες στη διάγνωση της παθολογίας της ενδοαυλικής μοίρας του οπτικού νεύρου και του οπτικού χιάσματος, συμβάλλοντας σε μέγιστο βαθμό στον καθορισμό της θεραπευτικής προσέγγισης
The aim of this study was the assessment of the pathology of the intracanalicular portion of the optic nerve and the optic chiasm with computed tomography(CT) and magnetic resonance imaging(MRI) and the determination of the particular characteristic imaging findings of every pathological entity, the inspection of which will limit the differencial diagnosis and/or will set the diagnosis and undoubtfully will contribute to the treatment planning. The intracanalicular portion of the optic nerve, because of its small size and its osseous surrounding, is a difficult to image region, for the assessment of which thin sections, especially in the coronal plane, have to be acquired. MRI, grace to the absence of bony artifacts, constitutes the imaging modality of choice for the assessment of lesions that demand high resolution, as well as in intraorbital lesions, where fat supression techniques and intavenous administration of paramagnetic substance demonstrate ideally the lesion's borders. Complementary, CT can detect calcifications and changes in optic canal's walls, especially destruction which constitutes an indirect sign of lesion extension to the canal. The suprasellar region, where the chiasm is situated, is a point of interest of many medical specializations, such as otorhinolaryngologists, ophthalmogists, endocrinologists, neurologists, neurosurgeons and neuroradiologists, among of whom the latest have the primary role in diagnosis. MRI is again the imaging modality of choice for the assessment of the pathology of the chiasm, while supplementary information can be provided by CT about the existance and morphology of calcifications, sellar enlargement and the state of the adjacent bony structures, destruction of which indirectly the way of extension of a space occupying lesion. Both the intracanalicular portion of the optic nerve and the optic chiasm can be damaged by a variety of pathological entities, such as neoplasms, tumorlike masses and cysts, granulomatous and infectious diseases, diseases of bones, hematological disorders, vascular, traumatic and iatrogenic causes, cognetical and inherited diseases, as well as by optic neuritis. In our study we review the CT and MRI exams of 179 patients with lesions in the intracanalicular portion of the optic nerve and chiasm. These lesions regarded neoplasms(73,2%), optic neuritis(8,9%), vascurar lesions(6,6%), infections(3,9%), inherited-congenital diseases(3,9%) and trauma(3,3%). Special attention was given in the detection of characteristic diagnostic pitfalls, which can limit the differencial diagnosis and/or set the diagnosis, thus contributing in the early appliance of medical or surgical management for the avoidance of aggrevation or improvement/recovery of visual function. In conclusion, we believe that the combination of CT and MRI provides precious information in diagnosis the pathology of the intracanalicular portion of the optic nerve and the optic chiasm, contributing in the uppermost degree in selecting the right therapeutic procedure

http://cds.lib.auth.gr/cgi-bin/cds/search?id=25759

υπερεφιππιακή

sella>εφίππιο
« Last Edit: 22 May, 2006, 14:24:39 by nickel »spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 815832
  • Gender:Male
 • point d’amour

wings

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 71947
  • Gender:Female
 • Vicky Papaprodromou
Ευχαριστούμε, Ελενίτσα.:-)))
Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής. (Γιώργος Ιωάννου)banned8

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 132
  • Gender:Male
Ωραία, έμαθα και το τουρκικό εφίππιο (saddle).


F_idάνι

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 3077
  • Gender:Female
Πού τα βρίσκετε όλα αυτά βρε παιδιά, έχω μείνει άναυδη. Με προκαλείτε να βάλω κι άλλο POST. Ελπίζω να μην υπάρχει όριο!
Million thanks


elena petelos

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 3185
  • Gender:Female
 • Qui ne dit mot consent.
Ωραία, έμαθα και το τουρκικό εφίππιο (saddle).
Almost....

http://www.google.co.uk/search?sourceid=navclient&ie=UTF-8&rls=GEUA,GEUA:2005-51,GEUA:en&q=%22SELLA+TURCICA
;-)
τουρκικό εφίππιο>sella turcica

... γι'αυτό είπα... "quasiparallel texts".
:-))))
« Last Edit: 22 May, 2006, 15:03:23 by epetelos »


banned8

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 132
  • Gender:Male
Ρε τι θα πάθουν οι ελληναράδες όταν ανακαλύψουν ότι όλοι τους κουβαλούν μια τουρκική σέλα!


wings

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 71947
  • Gender:Female
 • Vicky Papaprodromou
E, καλά, όψιμος σοβινισμός σ' έπιασε;
Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής. (Γιώργος Ιωάννου)


banned8

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 132
  • Gender:Male
E, καλά, όψιμος σοβινισμός σ' έπιασε;

Πού έδωσα τέτοια εντύπωση;


wings

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 71947
  • Gender:Female
 • Vicky Papaprodromou
Mε τους «ελληναράδες», θείοοοοοοοοοο... μια λέξη, χίλιες ιδέες.:-))))))))
Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής. (Γιώργος Ιωάννου)


banned8

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 132
  • Gender:Male
Καλά, και πότε πάτησα εγώ σ' αυτό το χώρο, έστω και ακροποδητί;


wings

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 71947
  • Gender:Female
 • Vicky Papaprodromou
Ε, δεν ξέρω... όσο γερνάει ο άνθρωπος...
Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής. (Γιώργος Ιωάννου)


iogo

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 46490
  • Gender:Male
 • ignoramus et ignorabimus
"Io non odio persona al mondo, ma vi sono cert'uomini ch'io ho bisogno di vedere soltanto da lontano".
Ugo Foscolo - "Ultime lettere di Jacopo Ortis"


 

Search Tools