αγρόν ηγόρασε -> he couldn't care less, he has bought a field, he wouldn't listen, in one ear and out the other, blithely unaware

spiros · 3 · 1178

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 814029
    • Gender:Male
  • point d’amour
αγρόν ηγόρασε, αγρόν ηγόραζε -> he couldn't care less, he has bought a field

καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθαι πάντες, ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ· ἀγρὸν ἠγόρασα, καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον
But they all alike began to make excuses. The first said to him, ‘I have bought a field, and I must go out and see it. Please have me excused.’
Luke 14:18

Η έκφραση αγρόν ηγόρασε προέρχεται από τις παραβολές του Ιησού Χριστού η οποία και αναφέρεται στο "Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον" (Κεφ. 14, 16), και στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον (Κεφ.22).
Αναφέρεται λοιπόν πως "άνθρωπός τις", (στο κατά Ματθαίον, Βασιλεύς), παρέθεσε μεγαλοπρεπές δείπνο και έστειλε τους υπηρέτες του να καλέσουν κάποιους ανθρώπους για να μετάσχουν σ΄ αυτό. Όταν όμως οι υπηρέτες βρήκαν τα πρόσωπα, εκείνα πρόβαλαν διάφορα προσχήματα για ν΄ αποφύγουν, ειδικότερα δε ο πρώτος εξ αυτών είπε: "Αγρόν ηγόρασα και έχω ανάγκην εξελθείν και ιδείν αυτόν".
Ο ελληνικός λαός χρησιμοποιεί τη ρήση αυτή ευρύτατα στις εκφράσεις του, επαναλαμβάνοντάς την προκειμένου να χαρακτηρίσει οποιαδήποτε επιδειχθείσα αδιαφορία, π.χ. "Του το είπα αλλ΄ αυτός "αγρόν ηγόρασε".
Αγρόν ηγόρασε - Βικιπαίδεια

Αγρόν ηγόρασε» =μεταφ. : αδιαφόρησε ,δεν ενδιαφέρθηκε.Π.χ «Του είπα να μη πάει σε εκείνη τη συνάντηση ,αλλά εκείνος αγρόν ηγόρασε». Προέλευση:Κατά Λουκάν 14,18»Ο πρώτος είπεν αυτώ.Αγρόν ηγόρασα ,και έχω ανάγκη εξελθείν και ιδείν αυτόν...»


Σημασία: (από παραβολή του Ιησού, όπου κάποιος αρνήθηκε πρόσκληση σε δείπνο με τη δικαιολογία ότι αγόρασε αγρό και πρέπει να πάει να τον δει) λέγεται για κάποιον που αδιαφόρησε εντελώς, δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον.
Παράδειγμα: Απευθύνθηκε σε αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων, ζητώντας να πιαστεί ένας αδέσποτος σκύλος που τον δάγκωσε, αλλά οι υπάλληλοι ... αγρόν ηγόρασαν.
Περνούσε και ξαναπερνούσε ο Κασσιανόπουλος πλάι του και τον σκουντούσε, μα ο Δημήτρης αγρόν ηγόραζε. (Ταχτσής, Το τρίτο στεφάνι)
Ομιλείτε ελληνικά: Αγρόν ηγόρασε (/ηγόραζε)
« Last Edit: 13 Nov, 2013, 12:29:28 by spiros »

 

Search Tools