ἐν ταῖς ἀνάγκαις χρημάτων κρείττων φίλος -> a friend in need is a friend indeed (Menander, Sententiae monostichoi 143)

billberg23

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 6020
    • Gender:Male
  • Words ail me.
Ἐν ταῖς ἀνάγκαις χρημάτων κρείττων φίλος (literally, "In emergencies a friend is better than money") -> A friend in need is a friend indeed.  [Sententiae monostichoi 143]
« Last Edit: 19 Dec, 2013, 18:05:48 by billberg23 »


 

Search Tools