ἐν τούτῳ νίκα -> in this sign you will conquer, conquer under this sign, in this sign thou shalt conquer, in this conquer

spiros · 3 · 1142

spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 814143
  • Gender:Male
 • point d’amour
ἐν τούτῳ νίκα -> in this sign you will conquer, conquer under this sign, in this sign thou shalt conquer, in this conquer
« Last Edit: 14 Mar, 2020, 11:06:58 by spiros »


billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6064
  • Gender:Male
 • Words ail me.
Sources
Eusebius (4th cent.) Historia Ecclesiastica 1.28.2:
ἀμφὶ μεσημβρινὰς ἡλίου ὥρας, ἤδη τῆς ἡμέρας ἀποκλινούσης, αὐτοῖς ὀφθαλμοῖς ἰδεῖν ἔφη ἐν αὐτῷ οὐρανῷ ὑπερκείμενον τοῦ ἡλίου σταυροῦ τρόπαιον ἐκ φωτὸς συνιστάμενον, γραφήν τε αὐτῷ συνῆφθαι λέγουσαν· τούτῳ νίκα.
Sozomen (Salaminius Hermias Sozomenos, 5th cent.) 1.3.2:
ἐν τοιαύταις δὲ φροντίσι γενόμενος ὄναρ εἶδε τὸ τοῦ σταυροῦ σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ σελαγίζον. τεθηπότι δὲ αὐτῷ πρὸς τὴν ὄψιν παραστάντες θεῖοι ἄγγελοι «ὦ Κωνσταντῖνε,» ἔφησαν, «ἐν τούτῳ νίκα».Frederique

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 80227
  • Gender:Female
 • Creative, Hardworking and Able!

 

Search Tools