ευαισθητοποίηση -> awareness-building, awareness-raising, raising awareness, increasing awareness, sensitization, sensitisation

Vasilis

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 9988
  • Gender:Male
ευαισθητοποίηση-ενημέρωση της κοινής γνώμης
awareness-information of the public opinion;
« Last Edit: 25 Sep, 2018, 18:18:44 by spiros »
Πλούσιος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που αξίζει πολλά και όχι ο άνθρωπος που έχει πολλά. (Κ. Μαρξ)


spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 816769
  • Gender:Male
 • point d’amour
Το «raising/increasing awareness» εμπεριέχει και το «ευαισθητοποίηση» και το «ενημέρωση», οπότε το ελληνικό κλισέ «ευαισθητοποίηση-ενημέρωση» δεν υπάρχει κανείς λόγος να αποδοθεί κυριολεκτικά.

Οι νέοι της Ευρώπης σαφώς ανησυχούν για τις αναπτυσσόμενες χώρες και μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης όσον αφορά τη σημασία της ανάπτυξης. Είναι η γενιά που διαθέτει και το ενδιαφέρον και την ενέργεια για να τεθεί επικεφαλής στον αγώνα κατά της φτώχειας. Είναι οι αυριανοί ηγέτες, στελέχη επιχειρήσεων, επιστήμονες και ιατρικό προσωπικό που μπορούν να κάνουν πραγματικότητα το όραμά μας για ένα καλύτερο κόσμο. Η επιτυχία της αναπτυξιακής συνεργασίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ευαισθητοποίηση του κόσμου και την απόφασή του να ασχοληθεί ενεργά με το θέμα. Χαίρομαι πολύ που η πρωτοβουλία '9 Μαΐου – Ευρωπαϊκή Ημέρα των Σχολείων' προσφέρει την ευκαιρία να συζητηθεί το θέμα και να έρθει η Ένωση πιο κοντά στους νεαρούς πολίτες της.

Europe's young people are clearly concerned about developing countries and have a crucial role to play in raising the awareness of the importance of development. They are the generation who have the interest and energy to lead the fight against poverty. They are tomorrow's leaders, business executives, scientists or medical personnel who can turn our vision for a better world into a reality. The success of development cooperation in large part depends upon people being made aware of the issues and getting involved. I am very glad that the '9 May-Europe Day in Schools' Initiative offers the opportunity to discuss this issue and bring the EU closer to its young citizens.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/727&format=HTML&aged=0&language=EL&guiLanguage=en

Προστασία της θαλάσσιας κληρονομιάς και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης
Protecting maritime heritage and increasing public awareness

http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/l66029.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l66029.htm
« Last Edit: 23 Feb, 2009, 16:08:01 by spiros »mavrodon

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6585
  • Gender:Male
Σπύρο, υπάρχουν πολλές αναφορφές  στο Google στα "sensitiz(s)ing the world/the public/people".
 

Search Tools