οὐδ' ἄμμε διακρινέει φιλότητος ἄλλο, πάρος θάνατόν γε μεμορμένον ἀμφικαλύψαι -> Nor will anything else divide us from our love before the fate of death enshrouds us (Apollonius of Rhodes, Argonautica 3.1129f.)


billberg23

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 5996
    • Gender:Male
  • Words ail me.
Nor will anything else divide us from our love before the fate of death enshrouds us
Big ring!
Does it matter that this promise of Jason to Medea will ultimately be broken, with tragic consequences? 

Search Tools