ὄλβιος ὅστις ἱστορίης ἔσχεν μάθησιν -> happy the man who has gained knowledge through inquiry (Εuripides, fr. 910)

spiros · 1 · 4082

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 813154
    • Gender:Male
  • point d’amour
ὄλβιος ὅστις ἱστορίης ἔσχεν μάθησιν
όλβιος όστις της ιστορίας έσχε μάθησιν

Euripides, fragment 910 (tr. Christopher Collard and Martin Cropp):

Ευτυχής είναι εκείνος που γνωρίζει την ιστορία.
Ευτυχισμένος εκείνος που μπορεί να ωφεληθεί από τα διδάγματα της ιστορίας.
Πραγματικά πλούσιος είναι εκείνος που διδάχθηκε πώς να ερευνά συστηματικά τον κόσμο


ὄλβιος ὅστις τῆς ἱστορίας ἔσχε μάθησιν,
μήτε πολιτῶν ἐπὶ πημοσύνην
μήτ’ εἰς ἀδίκους πράξεις ὁρμῶν,
ἀλλ’ ἀθανάτου καθορῶν φύσεως
κόσμον ἀγήρων, πῇ τε συνέστη
καὶ ὅπῃ καὶ ὅπως.
τοῖς δὲ τοιούτοις οὐδέποτ’ αἰσχρῶν
ἔργων μελέδημα προσίζει


Πραγματικά πλούσιος είναι εκείνος που διδάχθηκε
πώς να ερευνά συστηματικά τον κόσμο, χωρίς
να επιδιώκη την συμφορά των συμπολιτών του
και χωρίς να επιδίδεται σε άδικες πράξεις, αλλά
συλλαμβάνοντας με την νόησή του την αγέραστη
κοσμική τάξη της αθάνατης φύσεως, με ποιον
τρόπο αυτή δημιουργήθηκε και για ποιον σκοπό
και πώς ακριβώς. Στο μυαλό τέτοιου είδους
ανθρώπων ουδέποτε προσκολλάται η μέριμνα
για αισχρές πράξεις.

 Source
Laudator Temporis Acti: Some Euripidean Macarisms
« Last Edit: 11 Nov, 2014, 02:48:13 by billberg23 »


 

Search Tools