cross-platform -> διαπλατφορμικός, διαπλατυβαθρικός, διαβαθρικός, ανεξαρτήτως πλατφόρμας, ανεξάρτητος πλατφόρμας, πολυβαθρικός, που λειτουργεί σε πολλές πλατφόρμες, πολυπλατφορμικός, ανεξαρτήτου πλατφόρμας


Zazula

 • Λεξιλάγνος λογοπαίκτης
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 1338
  • Gender:Male
 • Αθεράπευτος πομφολυγτόπιξ
Κανονικά το «που λειτουργεί σε διάφορες πλατφόρμες» θα ήταν και καλό κι αρκετό, αλλά εδώ δεν πάει επειδή ακολουθεί μετά το κόμμα επεξήγηση που θα οδηγούσε σε πλεοναστική διατύπωση. Επομένως: [...]αναπτύσσει μια ανεξάρτητη πλατφόρμας online έκδοση του ΧΧΧ, η οποία κλπ (εναλλακτικά μεταξύ κομμάτων: [...]αναπτύσσει μία, ανεξάρτητη πλατφόρμας, online έκδοση του ΧΧΧ, η οποία κλπ).

ΥΓ1 Για το online δεν χρησιμοποίησα το ορολογικώς ορθό επιγραμμικός, -ή, -ό γιατί υποθέτω ότι δεν το θέλεις για αυστηρώς ορογραφική χρήση.

ΥΓ2 Ομολογώ πως έχω μια μικρή δυσκολία με το «... σε πολλαπλές πλατφόρμες» (έναντι του «... σε πολλές / ποικίλες / διάφορες πλατφόρμες»), επειδή το πολλαπλός, -ή, -ό ναι μεν αποδίδει το multi-/multiple, αλλά στο αδειοδοτούμενο λογισμικό δεν θέλουμε να υπάρχει παρανόηση σχετικά με την παράλληλη χρήση σε πολλαπλές εκδοχές. Και το πολλαπλός (με τα πολλαπλά αντίτυπα, των πολλαπλών διαδρομών, για πολλαπλές χρήσεις) μπορεί να δημιουργήσει την εντύπωση ότι ο χρήστης μπορεί να τρέχει το (μοναδικά αδειοδοτημένο) προϊόν σε πολλαπλές πλατφόρμες την ίδια στιγμή (πράγμα που θα συνιστούσε παραβίαση της άδειας χρήσης). Αλλά ίσως και να 'μαι απλώς υπερσχολαστικός. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ελπίζω να συγχωρήσετε τις υπερβολικές καμιά φορά εμμονές μου. :-)
Zazula: γλυφός και τσαγανός σαν κουτσουκέλα

WRITING STYLE GUIDELINES
1. Be more or less specific.
2. It's not O.K. to use ampersands & abbreviations.
3. Exaggeration is a million times worse than understatement.
4. Parenthetical remarks (however relevant) are to be avoided.valeon

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 13956
  • Gender:Male
 • Κώστας Βαλεοντής <Φυσική, Tηλ/νίες, ΙΤ, Ορολογία>
Δεν θα υπεισέλθω στη συγκεκριμένη έννοια, αλλά θα θυμίσω τι έλεγε ο Τριανταφυλλίδης (αυτό το αντιγράφω από ομιλία του καθηγητή Θ.Π.Τάσιου σε συνέδριο το 1988): ο ξένος όρος θα απαιτήσει μια μέρα τα δικαιώματά του. Θα απαιτήσει να παραγάγει επίθετα, επιρρήματα και κάποια μέρα θα υπονομεύσει τη γλώσσα.

Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι,

1. Ορολογικά, το πρόθημα inter- σημαίνει «μεταξύ» (πολλών - και όχι πολλαπλών, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα έχει απόλυτο δίκιο ο Zazula), ενώ το cross- σημαίνει και αυτό «μεταξύ», αλλά όχι απλώς «μεταξύ», τονίζει επιπλέον και την έννοια της «διασταύρωσης», «χιαστί» ή «εγκάρσια». Και τα δύο, πολλές φορές, αποδίδονται με το ελληνικό πρώτο συνθετικό δια-, αλλά όχι πάντα... Από την άλλη πλευρά τα -dependent και -independent δεν χρειάζονται εξήγηση, έχουν αντιμετωπιστεί κατ' αναλογίαν με τα ελληνικά δεύτερα συνθετικά -εξαρτώμενος και -ανεξάρτητος, σε ιατρικούς (π.χ. ορμονοεξαρτώμενος) και άλλους όρους (δικτυοανεξάρτητος), ή με περιφράσεις εξαρτώμενος από, ανεξάρτητος από ή ανεξάρτητος του/της και με τις αντίστοιχες επιρρηματικές λέξεις ή φράσεις (δικτυοανεξάρτητα, ανεξαρτήτως δικτύου).

2. Εάν δεχτούμε «με ανοικτές αγκάλες» ως αφομοιωμένο δάνειο την πλατφόρμα (για πολλές και διάφορες χρήσεις) πρέπει να είμαστε σε θέση (δηλαδή τολμηροί ή παράτολμοι) να δεχτούμε και παράγωγα και σύνθετά της. Δεν είμαστε, όμως, αφού ακόμα και την γενική πληθυντικού (πλατφορμών) διστάζουμε να την χρησιμοποιήσουμε (βλέπε του Σπύρου τον δισταγμό:


Σαφώς, θα μπορούσαμε για απόλυτη ακρίβεια να πούμε που λειτουργεί, κτλ. «σε πολλαπλές πλατφόρμες» καθώς το «πολλαπλών πλατφόρμων/πολλαπλών πλατφορμών» ακούγεται κάπως.


Θα έπρεπε, λοιπόν, να δεχτούμε:
platform --> πλατφόρμα
inter-platform --> διαπλατφορμικός [μεταξύ (πολλών) πλατφορμών]
cross-platform --> (διασταυρωτικά, χιαστί) διαπλατφορμικός [διασταυρωτικά μεταξύ (πολλών) πλατφορμών]
platform-independent --> πλατφορμοανεξάρτητος [ανεξάρτητος πλατφόρμας]Η δική μας (ΜΟΤΟ, ΤΕ48/ΟΕ1, βλέπε και Teleterm) πρόταση είναι: ελληνική λέξη με την όποια  οικογένεια την συνοδεύει ή θα την πλαισιώσει στο μέλλον:

platform (ουσ.) --> πλατύβαθρο
platform (επίθ.) --> πλατυβαθρικός
inter-platform (επίθ.) --> διαπλατυβαθρικός
cross-platform (επίθ.) --> (διασταυρωτικά, χιαστί) διαπλατυβαθρικός
platform-independent --> πλατυβαθροανεξάρτητος
platform-independence --> πλατυβαθροανεξαρτησία
...


spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 823040
  • Gender:Male
 • point d’amour
Όσον αφορά στο cross- έχω την αίσθηση ότι εν προκειμένω δεν υπάρχει έμφαση στο διασταυρωτικά, χιαστί, διότι κάλλιστα μπορεί να αναφέρεται σε 3 ή 5 ή παραπάνω πλατφόρμες μεταξύ των οποίων δεν συνάπτονται χιαστί ή οποιουδήποτε άλλου είδους σχέσεις (ρωτήστε μια διανομή Linux κατά πόσο θα ήθελε να σχετιστεί με Windows ή MacOS). Επίσης, η διασταύρωση δεν αποτελεί κάποια συνιστώσα που επηρεάζει την έννοια ή τη λειτουργικότητα· επομένως έχει να κάνει με την έννοια «(ανάμεσα) σε πολλές (πλατφόρμες)» (δηλαδή και στη μία και στην άλλη και στην τρίτη, κ.ο.κ.).

Η διαφορά του εδώ είναι καθαρά στην έμφαση. Π.χ. ενώ με το multi- δίνουμε έμφαση στην πολλαπλότητα (σε πολλές πλατφόρμες), με το cross- δίνουμε έμφαση στην αποτελεσματική λειτουργία τόσο στην άλφα όσο και στη βήτα, κ.ο.κ. πλατφόρμα (την ανεξαρτησία πλατφόρμας αν θέλετε). Με άλλα λόγια, η διαφορά, εν προκειμένω, είναι καθαρά υφολογικής και (έμμεσης) εμφατικής φύσης.


cross- combining form.
1. indicating action from one individual, group, etc., to another: cross-cultural; cross-fertilize; cross-refer.
2. indicating movement, position, etc., across something (sometimes implying interference, opposition, or contrary action): crosscurrent; crosstalk.
3. indicating a crosslike figure or intersection: crossbones.

multi- combining form.
1. many or much: multiflorous; multimillion.
2. more than one: multiparous; multistorey.
Collins


Για το πολλών/πολλαπλών συμφωνώ εν πολλοίς με αμφότερους τους προλαλήσαντες :)

Οπότε, έχουμε δημιουργήσει μέχρι στιγμής μια πλούσια συλλογή:

cross-platform:
διαπλατφορμικός,
διαπλατυβαθρικός,
διαβαθρικός,
ανεξαρτήτως πλατφόρμας
(κατά προτίμηση το κρατάμε για το platform-independent),
ανεξάρτητος πλατφόρμας (κατά προτίμηση το κρατάμε για το platform-independent),
(εσφ.) ανεξαρτήτου πλατφόρμας,
που λειτουργεί σε πολλές πλατφόρμες (κατά προτίμηση το κρατάμε για το multi-platform),
πολυβαθρικός (κατά προτίμηση το κρατάμε για το multi-platform),
πολυπλατφορμικός (κατά προτίμηση το κρατάμε για το multi-platform).
« Last Edit: 21 Mar, 2009, 08:18:47 by spiros »valeon

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 13956
  • Gender:Male
 • Κώστας Βαλεοντής <Φυσική, Tηλ/νίες, ΙΤ, Ορολογία>
Σπύρο,
Με το που άνοιξα το Outlook πλημμύρισα από Notifications του Translatum λόγω της πρωινής δράσης σου! Μπράβο!

Έχουμε όμως «αφήσει» το inter-platform . Προτείνω να προστεθεί στα cross- και multi- και το inter- π.χ.

inter-,
a prefix occurring in loanwords from Latin, where it meant “between,” “among,” “in the midst of,” “mutually,” “reciprocally,” “together,” “during” (intercept; interest); on this model, used in the formation of compound words (intercom; interdepartmental).
[ME < L (in some words r. ME entre- < MF < L inter-), comb. form of inter (prep. and adv.); see INTERIOR]
(Webster's Random House)


και προφανώς η απόδοσή του θα πρέπει να είναι με το δια-... και - ασφαλώς - μπορεί να μην αφορά το ίδιο ακριβώς θεματικό πεδίο ή συγκείμενο.wings

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 72486
  • Gender:Female
 • Vicky Papaprodromou


wings

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 72486
  • Gender:Female
 • Vicky Papaprodromou

Frederique

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 80224
  • Gender:Female
 • Creative, Hardworking and Able!

 

Search Tools