pontificate -> κηρύττω, κάνω κήρυγμα, μιλάω δογματικά, εκφράζω απόψεις με δογματικό τρόπο, κάνω κρίσεις με δογματικό τρόπο, θητεία του Πάπα

 

Search Tools