Δημιουργική Γραφή και Δημιουργική Σκέψη από το ΕΚΠΑ

Apparatus

  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 1621
    • Gender:Male
  • Ως ουδέν γλυκίων ης πατρίδος ουδέ τοκείων γίγνεται
Δημιουργική Γραφή και Δημιουργική Σκέψη από το ΕΚΠΑ

Δημιουργική Γραφή από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Μαθαίνω να γράφω σημαίνει μαθαίνω να εκφράζομαι, να εξωτερικεύω τα συναισθήματά μου, να ερευνώ την ίδια την ανθρώπινη ψυχή. Σημαίνει επίσης ότι μαθαίνω να διαβάζω σωστά ένα κείμενο, να το κριτικάρω και να το επεξεργάζομαι.
Η δημιουργική γραφή είναι τέχνη και αισθητική. Το εν λόγω εκπαιδευτικό αντικείμενο απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να βάλουν στο χαρτί όλα όσα σκέφτονται, αποκτώντας ένα ευρύ φάσμα γνώσεων σχετικά με την νεοελληνική λογοτεχνία, τεχνικές συγγραφής πεζού λόγου, ιστορία κινηματογράφου, τηλεόρασης και θεάτρου, καθώς και σεναριογραφία. Περιλαμβάνει τις εξής θεματικές: Λογοτεχνία, Κινηματογράφος-Θέατρο και Σενάριο (Θεατρικό/Κινηματογραφικό).

Δημιουργική Σκέψη από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Εκπαιδευτικό Αντικείμενο «Δημιουργική Σκέψη» σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης των συμμετεχόντων και την εκπαίδευση τους σε νέες τεχνικές δημιουργικότητας. Στοχεύει, δηλαδή, στην απόκτηση γενικών και ειδικών γνώσεων για το συγκεκριμένο θέμα, καθώς και αντίστοιχων πρακτικών δεξιοτήτων. Επιπλέον, το πρόγραμμα αποβλέπει στην εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τις τεχνικές των μεθόδων παραγωγής ιδεών για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους στους διάφορους τομείς της ζωής τους. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας παρέχονται βασικές γνώσεις για τη λειτουργία και τα επίπεδα της σκέψης, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική σκέψη και τη δημιουργικότητα με λεπτομερή ανάλυση και παραδείγματα των σταδίων ανάπτυξης της. Επίσης, εξετάζονται οι μηχανισμοί των μεθόδων παραγωγής ιδεών που αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για τα άτομα και τις ομάδες, γιατί επιτρέπουν την εξεύρεση νέων ιδεών για την αντιμετώπιση ορισμένων καταστάσεων και τη λύση ποικίλων προβλημάτων. Τέλος, οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με την έννοια της θετικής σκέψης και εκπαιδεύονται στην οργάνωση και τον προγραμματισμό αυτής της μορφής σκέψης. 

Search Tools