Δωρεάν σεμινάριο κατάρτισης Νέων Μεταφραστών: Ποιότητα ορολογικών εργασιών στη μετάφραση

spiros · 9 · 3914

spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 815945
  • Gender:Male
 • point d’amour
Σεμινάριο κατάρτισης Νέων Μεταφραστών
Ποιότητα ορολογικών εργασιών στη μετάφραση

Είστε επαγγελματίας μεταφραστής τεχνικών κειμένων εδώ και τουλάχιστον 3 χρόνια ηλικίας μέχρι 35 ετών; Σας ενδιαφέρει να μάθετε πώς να λύνετε τα προβλήματα τεχνικής ορολογίας που αντιμετωπίζετε στην καθημερινή σας δουλειά;

Για σας, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Ελληνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας/Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ) και την Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) διοργανώνουν στην Αθήνα, στις 29 και τις 30 Μαΐου 2015, Σεμινάριο κατάρτισης νέων μεταφραστών σχετικά με την «Ποιότητα ορολογικών εργασιών στη μετάφραση».

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε 40 νέους μεταφραστές (κάτω των 35 ετών) που ασχολούνται τουλάχιστον τα 3 τελευταία χρόνια με τεχνικές μεταφράσεις και ενδιαφέρονται για θέματα ορολογίας. Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η εξοικείωση με τις θεμελιώδεις αρχές και μεθόδους ορολογικών εργασιών με βάση τα ισχύοντα διεθνή και ελληνικά πρότυπα. Στο Σεμινάριο θα παρουσιαστούν εργαλεία κατασκευής ηλεκτρονικών γλωσσαρίων και θα γίνουν πρακτικές ασκήσεις.

Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 30 Απριλίου 2015 στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Training-Workshop-Terminology.

Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν:

1.    Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου (από το οποίο να προκύπτει η ηλικία τους).
2.    Αποδεικτικό της αποκλειστικής ενασχόλησης με τη μετάφραση, ήτοι:

α)  βεβαίωση έναρξης και μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου (για τους ελεύθερους επαγγελματίες) ή
β)  βεβαίωση του εργοδότη περί απασχόλησης ως μεταφραστή και αποδεικτικό μισθοδοσίας (για τους μισθοδοτούμενους).

3.    Σύντομη έκθεση με αναφορά στις σπουδές και την εμπειρία του υποψηφίου, στον τύπο των εγγράφων που μεταφράζει και τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το Σεμινάριο.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι οργανωτές επιφυλάσσονται να απορρίψουν την αίτηση συμμετοχής ατόμων που δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια συμμετοχής. Η συμμετοχή στο Σεμινάριο είναι δωρεάν. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα για την έγκριση ή όχι της συμμετοχής τους στο Σεμινάριο.

Περισσότερες πληροφορίες (πρόγραμμα κλπ.) μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα (σελίδες του Γραφείου Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης).
Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης - Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
« Last Edit: 18 Mar, 2015, 20:38:37 by spiros »

spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 815945
  • Gender:Male
 • point d’amour

wings

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 71975
  • Gender:Female
 • Vicky Papaprodromou


diceman

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 1328
  • Gender:Male
 • Talk less, say more.
Και η επιστημονική γραβάτα του Κώστα.

Χα χα! Δεν παίζεται ο Βαλεοντής!
Βασίλης Μπαμπούρης
meta|φραση School of Translation Studiesvaleon

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 13956
  • Gender:Male
 • Κώστας Βαλεοντής <Φυσική, Tηλ/νίες, ΙΤ, Ορολογία>

spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 815945
  • Gender:Male
 • point d’amour
Λοιπόν, θα έλεγα να τη βγάλουμε σε πλειστηριασμό στο επόμενο συνέδριο, να βγει και κανένα έξοδο...
« Last Edit: 15 Jun, 2015, 13:18:38 by wings » 

Search Tools