lead -> μόλυβδος, μολύβι, βυθομετρική βολίδα, σκαντάγιο, μύτη μολυβιού, γραφίτης, διάστιχο, πρωτοπορία, πρωτοβουλία, οδήγηση, καθοδήγηση, παράδειγμα, προβάδισμα, υπεροχή, πρώτη θέση σε αγώνα, λουρί ζώου, αγωγός ρεύματος, καλώδιο, υπόδειξη, βοηθητική ένδειξη, αρχή του νήματος, πρώτος ρόλος, μολύβδινος, μολυβένιος, επιμολυβδώνω, διαστιχώνω, οδηγώ, καθοδηγώ, άγω, χειραγωγώ, οδηγώ από το χέρι, οδηγώ, κατευθύνω, ποδηγετώ, παρασύρω, ωθώ, πείθω, βάζω, ηγούμαι, προηγούμαι, βαδίζω επικεφαλής, διευθύνω, πρωτοστατώ, διάγω, ζω, περνώ, οδηγώ, βγάζω, έχω την αντάμ, προηγούμαι, διοικώ

spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 813860
  • Gender:Male
 • point d’amour
αγωγός, αγωγός ρεύματος, άκρη, αλυσίδα, αντάμ, αντάμα, απόσταση κατά την οποία προηγείται ένας αγωνιζόμενος, αρχή του νήματος, βοηθητική ένδειξη, βυθομετρητής, βυθομετρική βολίδα, γραφίτης, διάστιχο, διαφορά, διοίκηση, εισαγωγική παράγραφος, εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά προϊόντος συνήθως με τη συμπλήρωση φόρμας, υποψήφιος πελάτης, πιθανός πελάτης, δυνητικός πελάτης, ευκαιρία πώλησης, ευκαιρία πώλησης, πιθανή ευκαιρία πώλησης, ελεύθερη δίοδος, ένδειξη, έξοδος, ηγεσία, ηγέτης, ηγέτιδα, ιθύνουσα, ιθύνων, ίχνος, καθοδήγηση, καθοδηγητική ένδειξη, καλώδιο, κεφάλι, κορδόνι, κύρια είδηση, λουρί, λουρί ζώου, λυτάρι, μήκος καλωδίου μεταξύ πηγής και στοιχείου κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, μολύβδινες αρμοκαλύπτρες στέγης, μολυβδοπλαίσια, μόλυβδος, μολύβι, μολύβι γραφίδας, μύτη μολυβιού, οδήγηση, οτιδήποτε χρησιμεύει για τη συγκράτηση και καθοδήγηση ζώου, παράδειγμα, περίληψη είδησης, πληροφορία, προβάδισμα, προηγούμενο, προνόμιο για παίξιμο παιγνιόχαρτου, πρωταγωνιστής, πρωταγωνιστικός ρόλος, πρωταγωνίστρια, πρώτη θέση σε αγώνα, πρωτιά, πρωτοβουλία, πρωτοκαθεδρία, πρωτοπορία, πρώτος ρόλος, πρωτοσέλιδο, σκαντάγιο, στοιχείο, ταγός, τμήμα αρμοκάλυπτης στέγης, υδραγωγός μύλου, υπεροχή, υπόδειξη, υπότιτλος άρθρου, χειραγώγηση

άγω, ανταμάρω, απολήγω, αποτελώ μέσο προσέγγισης, αποτελώ μέσο προσπέλασης, βαδίζω επικεφαλής, βάζω, βάζω πρωτοσέλιδο, βγάζω, βγάζω πρωτοσέλιδο, βγαίνω, βρίσκομαι επικεφαλής, διάγω, διαστιχώνω, διευθύνω, διοικώ, επηρεάζω τη στάση, επιλέγω ως κύριο θέμα, επιμολυβδώνω, επιτίθεμαι, έχω την αντάμ, ζω, ζω κατά συγκεκριμένο τρόπο, ηγούμαι, καθοδηγώ, κατευθύνω, κατέχω ηγετική θέση, μεταφέρω, μολυβδοπλαισιώνω, μολυβδώνω, ξεναγώ, οδηγώ, οδηγώ από το χέρι, παίζω το πρώτο χαρτί, παρασύρω, πείθω, περνώ, πλαισιώνω υαλογράφημα, ποδηγετώ, προηγούμαι, προπορεύομαι, πρωταγωνιστώ, πρωτοστατώ, συμμολυβδώνω, τραβάω, τραβώ, χειραγωγώ, ωθώ

μολύβδινος, μολυβένιος

Noun
lead
(uncountable) A heavy, pliable, inelastic metal element, having a bright, bluish color, but easily tarnished; both malleable and ductile, though with little tenacity. It is easily fusible, forms alloys with other metals, and is an ingredient of solder and type metal. Atomic number 82, symbol Pb (from Latin plumbum).
(countable, nautical) A plummet or mass of lead attached to a line, used in sounding depth at sea or (dated) to estimate velocity in knots.
A thin strip of type metal, used to separate lines of type in printing.
(uncountable, typography) Vertical space in advance of a row or between rows of text. Also known as leading.
This copy has too much lead; I prefer less space between the lines.
Sheets or plates of lead used as a covering for roofs.
(plural leads) A roof covered with lead sheets or terne plates.
(countable) A thin cylinder of black lead or plumbago (graphite) used in pencils.
(slang) Bullets; ammunition.
They pumped him full of lead.
(countable) The act of leading or conducting; guidance; direction, course
to take the lead
to be under the lead of another
(countable) Precedence; advance position; also, the measure of precedence; the state of being ahead in a race; the highest score in a game in an incomplete game.
the white horse had the lead.
to be in the lead
She lost the lead.
Smith managed to extend her lead over the second place to half a second.
(Britain, countable) An insulated metallic wire for electrical devices and equipment.
(baseball) The situation where a runner steps away from a base while waiting for the pitch to be thrown.
The runner took his lead from first.
(uncountable, card games, dominoes) The act or right of playing first in a game or round; the card suit, or piece, so played
your partner has the lead
(acting) The main role in a play or film; the lead role.
(acting) The actor who plays the main role; lead actor.
(countable) A channel of open water in an ice field.
(countable, mining) A lode.
(nautical) The course of a rope from end to end.
A rope, leather strap, or similar device with which to lead an animal; a leash
In a steam engine, the width of port opening which is uncovered by the valve, for the admission or release of steam, at the instant when the piston is at end of its stroke.
Charging lead. (Can we add an example for this sense?)
(civil engineering) The distance of haul, as from a cutting to an embankment.
(horology) The action of a tooth, such as a tooth of a wheel, in impelling another tooth or a pallet.
Hypothesis that has not been pursued
The investigation stalled when all leads turned out to be dead ends.
Information obtained by a detective or police officer that allows him or her to discover further details about a crime or incident.
The police have a couple of leads they will follow to solve the case.
(marketing) Potential opportunity for a sale or transaction, a potential customer.
Joe is a great addition to our sales team, he has numerous leads in the paper industry.
Information obtained by a news reporter about an issue or subject that allows him or her to discover more details.
(curling) The player who throws the first two rocks for a team.
(newspapers) A teaser; a lead-in; the start of a newspaper column, telling who, what, when, where, why and how. (Sometimes spelled as lede for this usage to avoid ambiguity.)
An important news story that appears on the front page of a newspaper or at the beginning of a news broadcast
(engineering) The axial distance a screw thread travels in one revolution. It is equal to the pitch times the number of starts.
(music) In a barbershop quartet, the person who sings the melody, usually the second tenor
(music) The announcement by one voice part of a theme to be repeated by the other parts.
(music) A mark or a short passage in one voice part, as of a canon, serving as a cue for the entrance of others.
(engineering) The excess above a right angle in the angle between two consecutive cranks, as of a compound engine, on the same shaft.
(electrical) The angle between the line joining the brushes of a continuous-current dynamo and the diameter symmetrical between the poles.
(electrical) The advance of the current phase in an alternating circuit beyond that of the electromotive force producing it.

Verb
(transitive) To cover, fill, or affect with lead
continuous firing leads the grooves of a rifle.
(transitive, printing, historical) To place leads between the lines of.
to lead a page
leaded matter
(heading, transitive) To guide or conduct.
To guide or conduct with the hand, or by means of some physical contact connection.
a father leads a child;  a jockey leads a horse with a halter;  a dog leads a blind man
To guide or conduct in a certain course, or to a certain place or end, by making the way known; to show the way, especially by going with or going in advance of, to lead a pupil; to guide somebody somewhere or to bring somebody somewhere by means of instructions.
The guide was able to lead the tourists through the jungle safely.
(figurative): To direct; to counsel; to instruct
A good teacher should lead their students to the right answer.
To conduct or direct with authority; to have direction or charge of; to command, especially a military or business unit.
to lead a political party
to lead the search team
To guide or conduct oneself in, through, or along (a certain course); hence, to proceed in the way of; to follow the path or course of; to pass; to spend. Also, to cause (one) to proceed or follow in (a certain course).
The evidence leads me to believe he is guilty.
(intransitive) To guide or conduct, as by accompanying, going before, showing, influencing, directing with authority, etc.; to have precedence or preeminence; to be first or chief; — used in most of the senses of the transitive verb.
(heading) To begin, to be ahead.
(transitive) To go or to be in advance of; to precede; hence, to be foremost or chief among.
the big sloop led the fleet of yachts;  the Guards led the attack;  Demosthenes leads the orators of all ages
(intransitive) To lead off or out, to go first; to begin.
(intransitive) To be more advanced in technology or business than others.
(heading, sports)
(transitive, card games, dominoes) To begin a game, round, or trick, with
to lead trumps
He led the ace of spades.
(intransitive) To be ahead of others, e.g., in a race.
(intransitive) To have the highest interim score in a game.
(baseball) To step off base and move towards the next base.
The batter always leads off base.
(shooting) To aim in front of a moving target, in order that the shot may hit the target as it passes.
(transitive, climbing) Lead climb.
(transitive) To draw or direct by influence, whether good or bad; to prevail on; to induce; to entice; to allure
to lead someone to a righteous cause
(intransitive) To tend or reach in a certain direction, or to a certain place.
the path leads to the mill;  gambling leads to other vices
To produce (with to).
The shock led to a change in his behaviour.
Misspelling of led.
(transitive) To live or experience (a particular way of life).
https://en.wiktionary.org/wiki/lead
« Last Edit: 18 Nov, 2020, 14:13:04 by spiros »
spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 813860
  • Gender:Male
 • point d’amour
πιθανός πελάτης
δυνητικός πελάτης
υποψήφιος πελάτης
επαφή μάρκετινγκ
ευκαιρία πώλησης
πιθανή ευκαιρία πώλησης
εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά προϊόντος συνήθως με τη συμπλήρωση φόρμας

lead
18. (marketing) Potential opportunity for a sale or transaction, a potential customer.
Joe is a great addition to our sales team, he has numerous leads in the paper industry.
https://en.wiktionary.org/wiki/lead#English

In marketing, lead generation is the initiation of consumer interest or enquiry into products or services of a business. Leads can be created for purposes such as list building, e-newsletter list acquisition or for sales leads. The methods for generating leads typically fall under the umbrella of advertising, but may also include non-paid sources such as organic search engine results or referrals from existing customers.
https://en.wikipedia.org/wiki/Lead_generation

Παραγωγή κατευθυντήριων (leads) – Παραγωγή ενδιαφέροντος στους πελάτες για την αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.
http://lab.elessons.gr/mod/book/view.php?id=5556&chapterid=4278

Μετατροπή των επισκεπτών σε leads (άτομα που έχουν τις προοπτικές να γίνουν πελάτες της εταιρείας μας)
https://blog.wedia.gr/inbound-marketing-ti-einai

Το inbound μάρκετινγκ είναι μια συλλογή στρατηγικών και τεχνικών μάρκετινγκ που εστιάζονται στην έλξη (pull) δυνητικών πελατών (leads) προς μια επιχείρηση και τα προϊόντα της και αφορά τη δημιουργία και τη διανομή περιεχομένου.
https://webone.gr/inbound-vs-outbound-marketing/
« Last Edit: 18 Nov, 2020, 13:51:47 by spiros »
 

Search Tools