ὁπότε ὥρα εἴη ἀρίστου, ἀνέμενεν αὐτοὺς ἔστε φάγοιέν τι.

LittleHaze

 • Newbie
 • *
  • Posts: 22
ὁπότε = when
ὥρα = season/time
εἴν =
ἀρίστου = breakfast/lunch
ἀνέμενεν = wait for
αὐτοῦς = they
ἔστε = until
φάγοιέν = see (optatives are killing me)
τι = at all
« Last Edit: 06 Apr, 2009, 07:54:22 by billberg23 »


vbd.

 • Moderator
 • Sr. Member
 • *****
  • Posts: 719
  • Gender:Male
It's εἴη (from εἰμί). φάγοιεν = eat.

When it was time for lunch, he would wait until they might* eat something.

I'm using might because of the optative. I guess you could also use "could" instead of "might"; that's what the author is really saying: he waited until they could eat something as well.
« Last Edit: 06 Apr, 2009, 04:48:38 by vbd. »
At last, I have peace.LittleHaze

 • Newbie
 • *
  • Posts: 22
Okay, I've been looking at this for too long.  For some reason, when I looked up φάγοιεν, it says "see ἐσθίὡ".  I guess I didn't look beyond "see".  *L* Feel silly now. 

It's the aorist optative of eat. 

Thanks for all your help. 


billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6006
  • Gender:Male
 • Words ail me.


 

Search Tools