Ούτως είη ημίν ο Θεός βοηθός και το Ιερόν Αυτού Ευαγγέλιον -> So help us God and His holy Gospel

Frederique

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 80227
  • Gender:Female
 • Creative, Hardworking and Able!
Ούτως είπη ημίν ο Θεός βοηθός και το Ιερόν Αυτού Ευαγγέλιον -> All this in the sight of God, under His guidance and Holy Bible.

This is the end of an oath which started in this thread:) https://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=398893.0

Help!
« Last Edit: 23 Sep, 2015, 16:11:43 by billberg23 »
Communicate. Explore potentials. Find solutions.


billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 5993
  • Gender:Male
 • Words ail me.
"So help us God and His holy Gospel."
Μουριά Τρικάλων: Η Μικρή Πουλιάνα: Τσιφλίκι του Κων. Ζάππα - Μέρος Γ':
Προσεκαλέσαμεν είτα τους παρόντας άνω μνησθέντας και έδωκαν πάντες θέντες τας δεξιάς αυτών επί του Ιερού Ευαγγελίου τον εξής όρκον:  "ομνύομεν ειδότες κάλλιστα τας εις την ψευδορκίαν επιβαλλομένας ποινάς ότι καθ' α γινώσκομεν ούτε ημείς αυτοί, ούτε άλλοι υφείλον ή υπεξήγαγόν τι εκ της εις τον αποβιώσαντα Κωνσταντίνον Ζάππαν ανηκούσης περιουσίας, ούτως είη ημίν ο Θεός βοηθός και το ιερόν αυτού Ευαγγέλιον".Frederique

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 80227
  • Gender:Female
 • Creative, Hardworking and Able!

 

Search Tools