αἰτήσεις ἀκοὐεις σῶν ἱκετῶν· ταχἐως συνδραμεῖς ἀναπαὐων εὐεργετῶν· ἰάματα παρἐχεις, Ἱερἀρχα, τῇ πρὀς Θεὀν παρρησἰᾳ κοσμοὐμενος -> You hear the prayers of your suppliants; quickly you come to their assistance, bringing relief and benefits; you provide the remedies, Archbishop, since you are endowed with free access to God.

Nona35

 • Newbie
 • *
  • Posts: 59
  • Gender:Female
Thank you... here one of my problem-phrases:
αιτησεις ακοὐεις σὠν ικετὠν, ταχἐως συδρἀμεις, αναπαὐων ευεργετὠν, ιαμἀτα παρἐχεις Ιερἀρχα, τἠ πρὀς Θεὀν παρρησἰα κοσμοὐμενος.
Searching every word apart, I suggest this translation:
you are a quick and sure helper, O blessed Bishop,  with your gift of healing you intercede for us adorned with your  openness /credit (here I am not sure, this word in my language is more clear) to God.
What do you say? 
« Last Edit: 21 Oct, 2015, 05:29:46 by billberg23 »


billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 5993
  • Gender:Male
 • Words ail me.
Word for word, the translation would be:
"You hear the prayers of your suppliants;  quickly you come to their assistance, bringing relief and benefits; you provide the remedies, Archbishop, since you are endowed with free access to God."
Be sure to read the Rules (click at top of page) before posting, Nona:  there's a 12-word limit for translation.
 

Search Tools