πλανηθἐντα -> having been led astray

Nona35

 • Newbie
 • *
  • Posts: 59
  • Gender:Female
Please in this sentence "απἀλλαξον εμἐ τὀν πλανηθἐντα", the word " πλανηθἐντα" is an adjective? While in the Creed of faith we see "σαρκωθέντα" and "Σταυρωθέντα" indicate a verb "was incarnate" and"was crucified"?!
Thank you.
« Last Edit: 12 Oct, 2015, 20:24:04 by billberg23 »


billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6145
  • Gender:Male
 • Words ail me.
Σαρκωθέντα, σταυρωθέντα, and πλανηθἐντα are aorist passive participles (masculine singular accusative) of the verbs σαρκόω, σταυρόω, and πλανάω respectively.  In other words, those forms are verbal adjectives, and modify a singular masculine noun in the accusative case.  The nominative forms would be σαρκωθείς, σταυρωθείς, and πλανηθείς, all based on the verb's last principal part, the aorist passive.  The aorist passive participle in Greek corresponds to the English passive participle ending in "-ed" (having been incarnated, having been crucified, having been led astray).
« Last Edit: 12 Oct, 2015, 20:25:23 by billberg23 » 

Search Tools