croup -> ψευδομεμβρανώδης λαρυγγίτιδα, ψευδομεμβρανώδης λαρυγγίτις, λαρυγγοτραχειοβρογχίτιδα, λαρυγγοτραχειοβρογχίτις, κρουπ, διφθεριτική λαρυγγίτιδα, διφθεριτική λαρυγγίτις, υμενογόνος λαρυγγίτιδα, υμενογόνος λαρυγγίτις, γλουτοί, καπούλια αλόγου

lefty · 10 · 2603

lefty

 • Sr. Member
 • ****
  • Posts: 987
  • Gender:Female
croup -> ψευδομεμβρανώδης λαρυγγίτιδα

Όροι που μετέφρασα για τις ανάγκες της τηλεοπτικής σειράς ER

Croup (or laryngotracheobronchitis) is a respiratory condition that is usually triggered by an acute viral infection of the upper airway. The infection leads to swelling inside the throat, which interferes with normal breathing and produces the classical symptoms of a "barking" cough, stridor, and hoarseness. It may produce mild, moderate, or severe symptoms, which often worsen at night. It is often treated with a single dose of oral steroids; occasionally epinephrine is used in more severe cases. Hospitalization is rarely required.

Croup is diagnosed on clinical grounds, once potentially more severe causes of symptoms have been excluded (i.e. epiglottitis or an airway foreign body). Further investigations—such as blood tests, X-rays, and cultures—are usually not needed. It is a relatively common condition that affects about 15% of children at some point, most commonly between 6 months and 5–6 years of age. It is almost never seen in teenagers or adults. Once due primarily to diphtheria, this cause is now primarily of historical significance in the Western world due to the success of vaccination, and improved hygiene and living standards.
Croup - Wikipedia
« Last Edit: 10 Dec, 2017, 15:44:25 by spiros »
spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 815949
  • Gender:Male
 • point d’amour
Εδώ;

Childhood Croup:
Heterogeneous group of illnesses affecting the larynx, trachea and bronchi. Laryngotracheitis, laryngotracheobronchitis, laryngotracheobronchopneumonitis and spasmodic croup are included in the croup syndrome.


Στο ICD-10 Version:2010 βλέπω:

J05.0   Acute obstructive laryngitis [croup]
J05.0 Οξεία αποφρακτική λαρυγγίτιδα (croup)


Επίσης:

Η λαρυγγοτραχειοβρογχίτιδα ή CROUP είναι το συχνότερο αίτιο απόφραξης των κεντρικών αεραγωγών στα παιδιά. Οφείλεται σε ιογενή λοίμωξη με πιο συχνό αίτιο τον ιό της παραγρίππης και προσβάλλει άτομα πριν την ηλικία των 4 χρόνων. Κλινικώς εκδηλώνεται με παροξυσμικό βήχα και αναπνευστικό συριγμό. Η διάγνωση της Croup είναι συνήθως κλινική, μπορεί όμως να επιβεβαιωθεί απεικονιστικά με ακτινογραφίες τραχήλου (face και profile), οι οποίες μπορούν να αποκλείσουν και άλλα αίτια απόφραξης π.χ. ένα ξένο σώμα. Το παθογνωμονικό σημείο στην Croup είναι η κωνοειδής λέπτυνση της υπογλωττιδικής μοίρας της τραχείας (σημείο σαν μολύβι), από εστιακό οίδημα στην περιοχή.
http://www.imasavas.gr/mathimata_gr/aeragogoi/theodpaidongr.htm
« Last Edit: 22 May, 2012, 20:03:30 by spiros »
spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 815949
  • Gender:Male
 • point d’amour
Η λογική είναι να μπαίνουν όλες οι ερμηνείες για μια λέξη άσχετα με το αν είναι εκτός ορολογικού πεδίου. Πάντως από τη στιγμή που το αποκαλεί «Heterogeneous group of illnesses» δε βλέπω να έχω πολλές δυνατότητες μετάφρασης.
bpbp

 • Newbie
 • *
  • Posts: 66
  • Gender:Male
Ο όρος «croup» χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός κλινικού συνδρόμου που έχει οξεία εκδήλωση και χαρακτηρίζεται από την παρουσία βράγχους φωνής, υλακώδη βήχα και εισπνευστικού συριγμού ενώ μπορεί να συνυπάρχει ποικίλλου βαθμού αναπνευστική δυσχέρεια. Παρατηρείται συχνότερα σε παιδιά μικρής ηλικίας και οφείλεται σε απόφραξη του ανώτερου αναπνευστικού στην περιοχή του λάρυγγα. Ανάλογα με την αιτιολογία και την υποκείμενη παθολογοανατομική βλάβη το croup διακρίνεται σε ιογενές (οξεία λαρυγγοτραχειίτιδα και σπασμωδικό croup) και μικροβιακό: λαρυγγοτραχειοβρογχίτιδα /λαρυγγοτραχειοβρογχοπνευμονίτιδα (συμπεριλαμβάνεται και η μικροβιακή τραχειϊτιδα) και διφθερίτιδα (λαρυγγική μορφή).

Πηγή: http://ikee.lib.auth.gr/record/265564/files/Croup.pdf


bpbp

 • Newbie
 • *
  • Posts: 66
  • Gender:Male
Οξεία λαρυγγίτιδα ονομάζεται κάθε οξεία λοίμωξη του λάρυγγα με συμμετοχή ή όχι των «γειτνιαζόντων τμημάτων του αναπνευστικού συστήματος» (σύμφωνα με την ελληνική γλώσσα των παλαιότερων βιβλίων).
Στα ξένα κλασικά συγγράμματα περιγράφεται η οξεία λαρυγγίτιδα και ως ψευδο-κρούπ για να γίνεται ο διαχωρισμός από το «γνήσιο» κρούπ: τη διφθεριτική λαρυγγίτιδα.

Πηγή: http://www.iatrikionline.gr/Deltio_54c_2007/8.pdf 

Search Tools