ἀνατολὴ ἀνατολῶν -> sunrise of sunrises

Nona35

 • Newbie
 • *
  • Posts: 59
  • Gender:Female
Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ἀνατολὴ ἀνατολῶν, καὶ οἱ ἐν σκότει καὶ σκιᾷ, εὕρομεν τὴν ἀλήθειαν· καὶ γὰρ ἐκ τῆς Παρθένου ἐτέχθη ὁ Κύριος.
In this hymn, the expression "ἀνατολὴ ἀνατολῶν", how can we understand it exactly, because it varies between languages and it bears several versions. 
Thank you.
« Last Edit: 28 Dec, 2015, 18:51:47 by spiros »


billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6213
  • Gender:Male
 • Words ail me.
In this Christmas hymn, Jesus is called "Sunrise of sunrises" (ἀνατολὴ ἀνατολῶν), probably because he is seen as finally illuminating a world in the grip of darkness, comparable to the freshly rising sun after the winter solstice. Nona35

 • Newbie
 • *
  • Posts: 59
  • Gender:Female
Can we associate it to this :" ΘΕΟΣ θεῶν Κύριος ἐλάλησε καὶ ἐκάλεσε τὴν γῆν ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου μέχρι δυσμῶν"
(psalm 49:1)?


billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6213
  • Gender:Male
 • Words ail me.
Of course the construction of ΘΕΟΣ θεῶν is the same, just like "King of kings and lord of lords" -> Βασιλεὺς βασιλέων καὶ κύριος κυρίων (Revelation 19:16). 

Search Tools