Παρθένε, ἐν ἀκροπόλει Τελεσῖνος ἄγαλμ' ἀνέθηκεν, Κήττιος, ᾧ χαίρουσα, διδοίης ἄλλο ἀναθεῖναι –> O Virgin goddess, Telesinos from the deme of Kettos has set up a statue on the Acropolis. If you are pleased with it, please grant that he set up another

rny · 2 · 1028

rny

 • Semi-Newbie
 • *
  • Posts: 3
Taken from IG I2, 650

Φαρθένε ἐν ἀκροπόλει Τελεσῖνος,
ἄγαλμʹ ἀνέθεκεν,
Κέτιος hὁι χαίροσα διδοίες,
ἄλο ἀναθεναι

Also, IG I2, 686

[ὁ δεῖνα ἀνέθεκε το δεῖνα] hυύς ʹΑθένει,
[εὐχσάμενος δεκάτεν σὺ χ] άριν ἀντιδίδο.

Thanks for any help.

« Last Edit: 12 Jun, 2019, 15:26:30 by spiros »


billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6024
  • Gender:Male
 • Words ail me.
Another Attic dedicatory inscription.  Again, "rationalizing" the spelling and punctuation, we have

Παρθένε, ἐν ἀκροπόλει Τελεσῖνος ἄγαλμ' ἀνέθηκεν, Κήττιος, ᾧ χαίρουσα, διδοίης ἄλλο ἀναθεῖναι.

"O Virgin goddess, Telesinos from the deme of Kettos has set up a statue on the Acropolis.  If you are pleased with it, please grant that he set up another." 
« Last Edit: 19 Apr, 2009, 15:29:34 by billberg23 » 

Search Tools