συμπαρανεκρώμενοι -> fellowship of the dead, club of the dead, fellows of the dead

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 812636
    • Gender:Male
  • point d’amour
συμπαρανεκρώμενοι -> fellowship of the dead, fellows of the dead

As found in the work of Kierkegaard; nothing in ancient Greek texts resembles that apart perhaps from ὁμόνεκρος in Lucian:

3.1.1 {ΚΡΟΙΣΟΣ} Οὐ φέρομεν, ὦ Πλούτων, Μένιππον τουτονὶ τὸν κύνα παροικοῦντα· ὥστε ἢ ἐκεῖνόν ποι κατάστησον ἢ ἡμεῖς μετοικήσομεν εἰς ἕτερον τόπον.
3.1.3 {ΠΛΟΥΤΩΝ} Τί δ' ὑμᾶς δεινὸν ἐργάζεται ὁμόνεκρος ὤν;

Lucianus Soph., Dialogi mortuorum (0062: 066), “Lucian, vol. 7”, Ed. Macleod, M.D.
Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1961., Dialogue 3, section 1, line 4

http://www.gottwein.de/Grie/luk/luk10002.php
Lucian, Dialogi mortuorum, *plou/twn kata *meni/ppou, section 1
http://www.faenumpublishing.com/uploads/2/3/9/8/23987979/lucian's_dialogues_of_the_dead_-_hayes_and_nimis_(march_2015).pdf

Turn your attention then, dear Symparanekromenoi, to this inner picture; do not allow yourselves to be distracted by the external appearance, or rather, do not yourselves summon the external before you, for it shall be my task constantly to draw it aside, in order to afford you a better view of the inner picture.
Kierkegaard, Either/Or Part I, Swenson, p. 171

https://archive.org/stream/SorenKierkegaardEitherOr1843Wiki/Soren%20Kierkegaard,%20Either-Or%201843%20Wiki_djvu.txt
https://en.wikipedia.org/wiki/Either/Or#Essays_read_before_the_Symparanekromenoi
« Last Edit: 11 Feb, 2016, 22:34:27 by spiros »


 

Search Tools