εἰ ἄνευ ἐκείνων τῶν ἱππέων τῶν εὐδαιμόν μὴ ἤθελον εἰς μάχην τάξασθαι οἱ ὁπλῖται ὑπέρ γε τοῦ τοὺς πολεμίους φυλάξασθαι, ἡ τῆς πόλεως ἀρχὴ ἀληθῶς ἂν ἐλύετο. ταύτην δὴ τὴν πόλιν ἀξιοῖμέν γ' ἀρχῆς.

jmorsay

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 191
I think this means "If the hoplites were not willing put themselves in order into battle and gaurding the the hostile men  for themselves with out the horse man the happy one, then the excellence of the city would be being desolved. We might think the city worthy of excellence."


Is this right


thank you


billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6059
  • Gender:Male
 • Words ail me.
ἐκείνων τῶν ἱππέων:  So far, JM, you seem to have a lot of difficulty distinguishing singular from plural in all declensions.  Very soon now, you'll want to learn the declensions and learn the difference.  And it can make a big difference:  here, for example, there's a world of difference between a single horseman and a whole cavalry.

ἐκείνων = "those" (genitive plural masculine)

τῶν εὐδαιμόν:  did you mean to write τῶν εὐδαιμόνων?

ὑπέρ τοῦ φυλάξασθαι = "for the purpose of avoiding" (infinitive used as noun)

ἀρχὴ, "government":  don't confuse with ἀρετή, "excellence."

Give it another careful try, champ.  You can do it!
« Last Edit: 22 Apr, 2009, 16:19:09 by billberg23 » 

Search Tools