ἀληθῶς δή εὐδαίμων ἡ τοῖς γε τής πόλεως νόμοις πειθομένη καὶ ἃμα τόν τε πατέρα καὶ τὴν μητέρα τῑμῶσα καὶ τοῖς θεοῖς θυσίᾱς ἄγουσα και μὴ ἄδικά ποτε πεπρᾱχυῖα. αὕτη γάρ τοι καὶ θεοῖς καὶ ἀνθρώποις οὕτω φίλη ὣσθ' ὑφ' ἁπάντων τῑμᾶται.

jmorsay

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 191
 
I think this means "The woman who is persauding with laws and at the same time is honoring your mother and father and will lead the sacurfice to the gods and have ever done unjust things is truly of course fortunate. For this woman is so beloved to both man and god so she is honored by quite all the men."


Is this correct?

Thank you
« Last Edit: 05 May, 2009, 05:19:42 by billberg23 »


vbd.

 • Moderator
 • Sr. Member
 • *****
  • Posts: 719
  • Gender:Male
πείθομαι τοῖς νόμοις: that's a standard expression that means "abide by the laws"
πείθομαι + dat in general means "obey something/somebody".

You seem to have omitted "τής πόλεως" from your translation. Work that into your text. "The woman who abides by the cities laws..." etc.

Why "your" mother and father?

τιμῶσα and ἄγουσα are both in the present tense, aren't they? You must translate both using the present simple in English.

And also, remove "the men" from the end of your sentence. The ἁπάντων here doesn't seem to be referring to men only.So give it another try, make a few changes and you'll have a perfect translation.
« Last Edit: 05 May, 2009, 03:18:38 by vbd. »
At last, I have peace.
jmorsay

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 191


billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6006
  • Gender:Male
 • Words ail me.

 

Search Tools