τὸν γε Σωκράτη τιμᾶσθαι ἀξιοῦμεν οἷα τούς τε πολίτᾱς τὴν ἀληθῆ ἀρετὴν ἐκδιδάξαντα καὶ τὴν πόλιν ἀληθῶς εὐδαίμονα ποιοῦντα.

jmorsay

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 191

Does this mean "We expect the citizens to honor Sokrates for oneself, teaching the true excellence and doing happy things to the city."

Is this right?

thank you
« Last Edit: 21 Mar, 2019, 17:03:42 by spiros »


billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6156
  • Gender:Male
 • Words ail me.
τῑμᾶσθαι is not middle, but passive:  "Socrates to be honored."

οἷα is the equivalent of ὡς, and links Socrates with the aorist participle ἐκδιδάξαντα:  "as having taught ..."  And πολίτᾱς is a direct object of ἐκδιδάξαντα.

The present participle ποιοῦντα, like ἐκδιδάξαντα, is masculine singular accusative to modify Σωκράτη, while the adjective εὐδαίμονα is feminine singular accusative to modify πόλιν:  "making the city truly (ἀληθῶς) happy."

Now give it a try!
billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6156
  • Gender:Male
 • Words ail me.
"We are thinking Sokrates worthy to be honored, he who has taught the citizens the true excellence and is making the city truly happy."

So you see, the position of words in a sentence really does make a difference, both in English and in Greek! 

Search Tools